Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Pengar till forskning om det civila samhället

Dela

I år får fyra forskningsprojekt bidrag till studier om det civila samhället. De handlar bland annat om vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status inom föreningslivet, hur ungdomsråd förhåller sig till det kommunala beslutsfattandet, hur ideella organisationer hanterar problem i offentliga upphandlingar på lokal nivå och organisationers utveckling av nytänkande sociala lösningar för att möta samhällsutmaningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger sedan 2013 bidrag till forskningsstudier om det civila samhället. I år har drygt 3,5 miljoner kronor fördelats.

– Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att medarbetare inom offentlig sektor får bättre förståelse för aktörerna i det civila samhället som de samverkar med, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Forskningsprojekten som har fått bidrag 2016:

 •   En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället – Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet 929 240 kronor. 
  Projektet handlar om att utforska vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status i det civila samhället inom integrationsområdet och vilka processer som leder till detta. Även hur elitisering påverkar det civila samhällets demokratiska kvalitet och representativitet.  
 • Ungdomsråd? Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet? – Anders Kassman, Avdelningen för forskning om civilsamhället, Ersta Sköndal Högskola, 913 720 kronor. 
  Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för att få unga människor delaktiga i offentliga institutioners arbete. Projektet ska undersöka vilka förutsättningar Sveriges ungdomsråd har i att vara ett samtalsdemokratiskt komplement som fördjupar demokratin i kommunerna och hur de förhåller sig till det kommunala beslutsfattandet.
 • Offentlig upphandling i civilsamhället - logiker och utmaningar på välfärdsmarknader – Mats Jutterström, SIR, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE 1 069 270 kronor 
  Projektet handlar om ideella organisationer som säljare av välfärd till den offentliga sektorn och vad som kännetecknar sådana processer, framförallt vid offentliga upphandlingar. Forskningen ska undersöka de olika slags problem som uppstår för ideella organisationer i upphandling på lokal nivå och vad organisationerna gör för att hantera dem.
 • Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår – Malin Lindberg, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet, 645 770 kr onor. 
  I projektet studeras två ideella organisationers utveckling av nytänkande sociala lösningar: Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Kunskapen ska kunna användas som avstamp för att organisera och främja socialt innovativ förnyelse i samhällsutmaningarnas spår samt för att öka den sektorsöverskridande samverkan i sådana processer.

Mer information på: www.mucf.se/sites/default/files/sammanfattningar_av_projekt_som_fatt_forskningsbidrag_2016.pdf

Pressansvarig: Kinna Brundin, telefon 070-663 39 18, e-post kinna.brundin@mucf.se

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stoppa allt våld mot barn och unga!11.10.2017 08:29Pressmeddelande

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. För att stärka den rätten samlas 100 deltagare från kommuner och andra organisationer till en regional konferens i Karlstad den 12 oktober. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen Värmland och Barnombudsmannen. Deltagarna kommer från Arvika, Degerfors, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle kommun.

Sveriges största uppföljning av lokal ungdomspolitik startar i veckan2.10.2017 00:01Pressmeddelande

Den här veckan går startskottet för ungdomsenkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken som är en av de största ungdomsundersökningarna i Sverige. I år är det 25 kommuner som gör enkäten, totalt är det 177 kommuner som gjort Lupp och cirka 100 som gör den löpande. Nu kommer tusentals unga svara på frågor om situationen i skolan, möjligheter till arbete och inflytande i kommunen. Men även kring sin hälsa, trygghet och fritid samt hur de ser på framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum