Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Pengar till forskning om det civila samhället

Dela

I år får fyra forskningsprojekt bidrag till studier om det civila samhället. De handlar bland annat om vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status inom föreningslivet, hur ungdomsråd förhåller sig till det kommunala beslutsfattandet, hur ideella organisationer hanterar problem i offentliga upphandlingar på lokal nivå och organisationers utveckling av nytänkande sociala lösningar för att möta samhällsutmaningar.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger sedan 2013 bidrag till forskningsstudier om det civila samhället. I år har drygt 3,5 miljoner kronor fördelats.

– Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att medarbetare inom offentlig sektor får bättre förståelse för aktörerna i det civila samhället som de samverkar med, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Forskningsprojekten som har fått bidrag 2016:

 •   En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället – Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet 929 240 kronor. 
  Projektet handlar om att utforska vilka aktörer som lyckas nå inflytelserika positioner och status i det civila samhället inom integrationsområdet och vilka processer som leder till detta. Även hur elitisering påverkar det civila samhällets demokratiska kvalitet och representativitet.  
 • Ungdomsråd? Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet? – Anders Kassman, Avdelningen för forskning om civilsamhället, Ersta Sköndal Högskola, 913 720 kronor. 
  Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för att få unga människor delaktiga i offentliga institutioners arbete. Projektet ska undersöka vilka förutsättningar Sveriges ungdomsråd har i att vara ett samtalsdemokratiskt komplement som fördjupar demokratin i kommunerna och hur de förhåller sig till det kommunala beslutsfattandet.
 • Offentlig upphandling i civilsamhället - logiker och utmaningar på välfärdsmarknader – Mats Jutterström, SIR, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE 1 069 270 kronor 
  Projektet handlar om ideella organisationer som säljare av välfärd till den offentliga sektorn och vad som kännetecknar sådana processer, framförallt vid offentliga upphandlingar. Forskningen ska undersöka de olika slags problem som uppstår för ideella organisationer i upphandling på lokal nivå och vad organisationerna gör för att hantera dem.
 • Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår – Malin Lindberg, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet, 645 770 kr onor. 
  I projektet studeras två ideella organisationers utveckling av nytänkande sociala lösningar: Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Kunskapen ska kunna användas som avstamp för att organisera och främja socialt innovativ förnyelse i samhällsutmaningarnas spår samt för att öka den sektorsöverskridande samverkan i sådana processer.

Mer information på: www.mucf.se/sites/default/files/sammanfattningar_av_projekt_som_fatt_forskningsbidrag_2016.pdf

Pressansvarig: Kinna Brundin, telefon 070-663 39 18, e-post kinna.brundin@mucf.se

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum