BioInnovation

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

Dela

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

Flera viktiga resultat presenteras den 3 juni. Bland annat ges information om en ny handbok om hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara och verktyg för att få bättre och mer jämförbara resultat när man gör livscykelanalyser på skogsråvara.

– För en bra dialog kring dessa komplexa frågor krävs det gemensamma ramar så att man kommunicerar utifrån samma bas. Här spelar metodik som standarder och sakliga informationssammanställningar en stor roll, säger Maria Gustafsson, Svenska institutet för standarder, SIS, som är koordinator för projektet.

Mer information om webbinariet finns här: https://www.bioinnovation.se/kalendarium/webbinarium-hallbarhetskriterier-och-livscykelanalys-for-skogsbruk/

Tid: 3 juni 2020, kl. 09.00-12.00
Anmälan: Anmälan görs via denna länk och då skickas per automatik en inbjudan via e-post: https://sis.zoom.us/meeting/register/tJMsceygrDgtGtNJzSUH9ucVByvh6cVfqrzI 
Frågor: Kontakta Maria Gustafsson på e-post: maria.gustafsson@sis.se alternativt 072-280 19 40. Kontaktuppgifter till övriga talare fås vid förfrågan.

Om projektet
Projektet har koordinerats av Svenska institutet för standarder, SIS, och delprojekten har letts av IVL, RISE, SIS och Skogforsk. Övriga deltagare: Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö Adityabirla, Energiföretagen Sverige, Essity, Holmen, LRF, Mondi, Riksbyggen, SCA, Sekab, Setra, Skogsindustrierna, Sveaskog, Södra Skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

Projektet har genomförts inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med finansiering av Vinnova.

Läs mer om projektet här: https://www.bioinnovation.se/projekt/hallbarhetskriterier-och-livscykelanalys-skogsbruk/ 

Varmt välkommen!

Maria Gustafsson, Svenska institutet för standarder, SIS
Koordinator för projektet

Agenda

08.45 Inloggningen öppnar

09.00 Välkomna och inledning

Om BioInnovation och varför vi valt att satsa på det här projektet
Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Om projektet som helhet – bakgrund, målsättningar och framgångsfaktorer
Maria Gustafsson, Svenska Institutet för standarder, SIS, koordinator för projektet

Varför är det här projektet viktigt för oss?
Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, Sveaskog, ordförande för projektets styrgrupp

09.30 Handboken Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara – Vägledning till SS-EN 16751:2016

Biobaserade produkter – Hållbarhetskriterier
Karin Vestlund Ekerby, projektledare, Svenska Institutet för standarder, SIS

Reflektioner
Sara Rindeskog, hållbarhets- och certifieringsansvarig, Holmen skog

Solveig Eriksson, convenor CEN/TC 411/WG 4 Bio-based products – Sustainability criteria, life cycle assessment and related issues

(bensträckare)

Diskussion & frågor kopplat till handboken

10.20 Produktkategoriregler (PCR) Basic products from forestry
Sebastian Welling, Teamledare Life Cycle Management, IVL Svenska Miljöinstitutet

Diego Peñaloza, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Lars Wilhelmsson, Chef Strategisk FoU-samverkan och Seniorforskare Värdekedjor, Skogforsk

Reflektioner

Eva Gustafsson, Miljö- och Energisamordnare, Södra Skogsägarna

Bengt Lundin, Sustainability manager, BillerudKorsnäs

Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen

(bensträckare)

10.55 Dataset (LCI-data) för svensk skogsråvara
Malin Johansson, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden

Karin Ågren, forskare, Skogforsk

Reflektioner
Ellen Riise, Senior Environmental Specialist, Essity

Diskussion & frågor kopplat till PCR och dataset

11.45 Avslutande reflektioner

Anna Wiberg, programchef BioInnovation

Lena Sammeli Johansson, hållbarhetschef, Sveaskog, ordförande för projektets styrgrupp

Maria Gustafsson, Svenska Institutet för standarder, SIS, koordinator för projektet

Nyckelord

Bilder

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum