Linköpings kommun

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Dela

Linköping klarar tidskraven för vårdboenden. 3,7 miljoner kronor till pensionärsföreningar nästa år. Detta behandlas på äldrenämndens sammanträde.

Ärende 3

Linköping klarar tidskraven för vårdboenden

Väntetiden för att få plats på demensboende är mellan 1 och 90 dagar. Linköpings kommun klarar de krav som lagen ställer på att erbjuda boenden inom tre månader.

 – Linköpings kommun ska alltid klara lagkraven på omsorg och boende. Vi ska alltid kunna tillgodose individens behov av anpassat boende och ett gott omhändertagande, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

Det finns totalt cirka 1 200 platser på äldreboenden i Linköping. Om cirka ett år tillkommer 60 nya platser i Vallastaden.

Den korta kön på 40 personer per månad, balanseras av att cirka 50 lägenheter per månad blir lediga.

Linköpings kommun klarar de krav som lagen ställer när det gäller erbjudande om vårdbostad. Senaste månaden har en person väntat på vårdbostad mer än tre månader. Den aktuella personen har dock fått erbjudande inom tre månader, men valt att tacka nej till det. Ingen har väntat mer än tre månader på att få erbjudande.

I Linköping har utbyggnaden av vårdbostäder legat i fas med behovet under en längre tid. Kommunen har god tillgång på platser i förhållande till befolkningen. Vid sidan av utbyggnad av vårdboende, beror det på att kommunen har anpassat boendeformerna när behoven förändrats. Ett exempel är omställningen från ålderdomshemsplatser till demensplatser.

Linköpings kommun klarar av att erbjuda boende och omvårdnad omgående för de äldre som lämnar sjukhus efter vård. Det innebär att äldrenämnden inte har kostnader för att personer ligger kvar längre än nödvändigt. Hösten 2016 inrättade kommunen ett trygghetsteam för att äldre ska få en trygg hemgång från sjukhus. Under året har kommunen också startat ett arbete på korttidsboendena. Tydligare arbetsrutiner och mål har inneburit att omvårdnaden på korttidsboendena har förstärkts och platserna används bättre.

Ärende 8

3,7 miljoner till pensionärsföreningar nästa år

Nästa år höjs grundbidraget från 2 000 kronor till 3 000 kronor per förening. Totalt stöttar äldrenämnden föreningar inom äldreområdet med 3,7 miljoner kronor 2018, en höjning med cirka 75 000 kronor.

 Ett viktigt skäl för att ge föreningsbidrag är att främja gemenskap mellan människor och bryta den ofrivilliga ensamheten. Föreningsbidraget stimulerar också frivilligt socialt arbete och stödjer hälsofrämjande insatser som promenader, lättgympa och frågesport.

- Våra pensionärsföreningar är viktiga för Linköpings pensionärer och hjälper till att skapa en meningsfull fritid för de äldre i Linköping. Jag är glad att vi i år kan höja grundbidraget, och därmed stärka föreningslivet, säger Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens ordförande.

För att få bidrag ska en förening vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet, integration och ha stadgar, styrelse, revisorer, en stadigvarande verksamhet och ordnad ekonomisk förvaltning.

Föreningsbidraget är uppdelat på olika delar: grundbidrag, medlemsbidrag och verksamhetsbidrag. Det sistnämnda går till utåtriktad verksamhet som föreningarna vill arrangera och dit alla är välkomna, inte bara medlemmar. Verksamhetsbidraget har till exempel använts till matlagningskurser för herrar, studiecirklar, föreläsningar och körer på äldreboenden.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Så vill Alliansen styra Linköping – nytt partiprogram presenterat23.10.2018 12:20Pressmeddelande

Linköpings kommun står inför stora utmaningar framöver, detta ställer större krav på styrning och uppföljning av resurser, prestationer, resultat och effekter i kommunens verksamheter. Det ställer också krav på prioriteringar, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. Kommuninvånarnas skattemedel ska hanteras med respekt och investeras där de gör mest nytta för medborgarna. Alliansens politik fokuserar på ordning och reda i kommunens finanser vilket möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum