Trafikverket

Presstips: Bygget av gång- och cykelvägen mellan Danderyd och Rösjön försenas

Dela

Trafikverket har länge planerat för en ny gång- och cykelväg utmed väg 262, mellan Danderyd och Rösjön, som är ett prioriterat stråk i länsplanen för regional transportinfrastruktur. Det nya stråket är 4 km långt och ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter och bidra till en smidigare skol- och arbetspendling. Vägplanen fastställdes 2016 och sedan dess har planeringen av bygget av den nya gång- och cykelvägen pågått.

- När vi nu står inför upphandling visar det sig att stråket kommer att bli betydligt dyrare att bygga än beräknat, vägplanen är för ambitiös och tar inte tillräcklig hänsyn till genomförbarhet. Därför har vi beslutat att avvakta med bygget och se över olika alternativ för att få ner kostnaderna så att de bättre överensstämmer med budget, berättar Ylva Gustafsson-Höjer, enhetschef på Trafikverket.                       

I projektet ingår även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen/Lomvägen och Edsbergsvägen/Enebybergsvägen, två gång- och cykelportar under vägarna samt tillgänglighetsanpassning av 13 busshållplatser.

- Jag förstår att det här är ett tråkigt besked för alla de gång- och cykeltrafikanter som sett fram emot att få använda det här nya stråket men vi arbetar nu med att ta fram en tidsplan och hitta mer kostnadseffektiva lösningar så att projektet ändå kan genomföras på ett bra sätt, säger Ylva Gustafsson-Höjer.

Kontakter

Ylva Gustafsson-Höjer, enhetschef Planering 010-123 73 97
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum