Mobility Sweden

Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

Dela

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar 2022, till 310 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar. Den bakomliggande orsaken för detta är kriget i Ukraina, som medfört ytterligare press på produktionen och utbudet av fordon.

- Vi sänker nu årets prognos från 325 000 personbilar till 310 000 och för lätta lastbilar, från 44 000 till 40 000 fordon. Den nya prognosen präglas av fortsatt hög osäkerhet kopplat till konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina och nya covidutbrott i Asien, inte minst hur produktion och leveranser påverkas. Positivt är emellertid en fortsatt stark efterfrågan i konsumentledet och fyllda orderböcker hos våra medlemmar, men utbudet av fordon utgör en betydande flaskhals och ger långa leveranstider, säger Mattias Bergman VD på Mobility Sweden.

- Flera av Mobility Swedens medlemmar har stoppat produktionen i Ryssland eller leveranser dit, samtidigt som produktionen i övriga Europa reduceras eller helt stoppas när vissa komponenter saknas. Inför 2022 bedömde vi att bristen på halvledare och andra komponenter skulle utgöra ett allt mindre problem under andra halvåret, men nu påverkas de globala leveranskedjorna på nytt och vändningen senareläggs. Med all den osäkerhet som råder i dag kommer vi löpande att se över prognosen, säger Mattias Bergman.

- En annan farhåga är att kombinationen av produktionsstörningar, höjda priser på insatsvaror, höjda energi- och transportpriser tillsammans med en försvagad krona riskerar att både leda till högre produktkostnader, men även påverka fordonstillverkarnas tilldelning av fordon till den svenska marknaden. Med ett begränsat utbud av fordon i Europa och världen är det viktigt att Sverige fortsatt är en attraktiv fordonsmarknad. Det kräver rätt avvägda styrmedel för att få tilldelning till den svenska marknaden avslutar Mattias Bergman.


För mer information kontakta Mattias Bergman, 070-810 78 86.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

  • Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Oförändrade personbilsregistreringar i april, nedgång med 19% hittills i år2.5.2022 09:00:02 CEST | Pressmeddelande

- Under april i år registrerades 21 942 nya personbilar, vilket är en marginell ökning med 0,3 procent och 71 fler jämfört med i fjol. Det är första gången sedan juni 2021 som registreringarna inte minskar, men en bidragande förklaring är att marknaden bromsade in i april förra året efter mars månads rekordregistreringar inför Bonus-malus systemets förändringar den 1 april.

Kraftiga minskningar på fordonsmarknaden i mars1.4.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

BIL Sweden uppdaterar idag sin identitet och byter varumärke till Mobility Sweden. Branschorganisationen som bildades 1941 som Automobilindustrikommittén representerar en bransch i snabb förändring för att lösa våra samhällsutmaningar. Industrin byter drivlina där elektrifieringen är ett huvudspår, går mot mer uppkopplade och säkra fordon samtidigt som hur fordonen nyttjas förändras. För att bättre återspegla branschens förändring och dess medlemmars produkter och tjänster byter vi till Mobility Sweden. Mer information finns på www.mobilitysweden.se

Svag fordonsmarknad i februari1.3.2022 10:33:49 CET | Pressmeddelande

- Utvecklingen på personbilsmarknaden är fortsatt dämpad även om den blivit något ljusare jämfört med det andra halvåret 2021. 21 136 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 7 procent jämfört med februari förra året. Hittills under årets två första månader har registreringarna minskat med nära 6 procent, jämfört med samma period förra året. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Dessutom kommer kriget i Ukraina att ha en negativ påverkan på marknaden, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum