Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet

Dela

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Energisektorn är en flitig användare av olika slags standarder, både som stöd för att uppfylla lagar och regelverk men också till exempel för att få till en mer effektiv energianvändning för att värna vårt klimat och ställa om till en ökad andel förnybara bränslen. Metoden med rådgivande forum som SIS nu startar är en beprövad modell hämtad från europeisk standardisering. SIS startar också ett rådgivande sektorforum för byggsektorn. 

– Förra året lyfte IEA:s (International Energy Agency) rapport fram Sverige som en av de ledande bland medlemsländerna i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp. Ambitionen från regeringen är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Programmet Energisteget ska till exempel bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030, säger Annika Andreasen.

– Här kan standardiseringen bidra. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via ISO, och tillvarata svenska intressen. Med det nya rådgivande forumets stöd vill vi säkerställa att den svenska standardiseringen på området utvecklas efter behoven som finns i sektorn och samtidigt bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Annika Andreasen.

Forumet ska fungera som en plattform för att användning av standarder och standardisering ska kunna ge stöd för att hantera förändringar och omställningen som vi befinner oss i. Vid SIS finns ett 15-tal tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom energisektorn.

–Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett fantastiskt arbete med att utveckla standarder för energisektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta ett långsiktigt och strategiskt perspektiv avseende standardisering inom energisektorn genom detta forum. Vi ser fram emot att arbeta med forumet vid SIS med fokus på möjligheter och framtid, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

Fakta

Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med standardisering på energiområdet. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i energisektorn. Både ordföranden och övriga deltagande personer i det rådgivande forumet ska vara anställda i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

SIS har också startat ett rådgivande sektorforum för byggsektorn. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver.

Nyckelord

Kontakter

Annika PalmSektionschef verkstadsindustri, Svenska institutet för standarder, SIS

annika.palm@sis.se

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum