BioInnovation

Radikala och innovativa idéer ska bidra till ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Dela

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har 15 projekt beviljats medel i steg 1. Gemensamt för samtliga är att de tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning.

Biobaserade fluorfria brandskum, skandinaviskt veganläder baserat på skogs- och matsidoströmmar och biobaserade material till takboxar. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

I en utlysningsform som BioInnovation kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en cirkulär biobaserad ekonomi. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

– Hypotesprövning steg 1 är en viktig del i BioInnovations erbjudande. Det är öppet och lättillgängligt för många, och det skapar ett bra inflöde av innovativa idéer och förslag som kan utvecklas vidare i våra andra stödformer och bidra i den gröna omställningen, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

– I vårens omgång av steg 1 har vi 15 inspirerande projekt inom många skilda områden där alla bidrar tydligt med ökat och smartare nyttjande av biobaserade material och därmed utfasning av fossila. Jag ser mycket fram emot att följa arbetet, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef för BioInnovation.

Biobaserad kafferostning – en av hypoteserna

Ett av de beviljade projekten prövar hypotesen att det är möjligt att driva en kafferost med pellets på ett sådant sätt att utsläppen nästan är luktfria, att smaken på det färdiga kaffet påverkas positivt, samt att det går att driva processen med ett blandat bränsle bestående av träpellets och kaffeskal från rostning. På så vis blir processen koldioxidneutral och cirkulär.

– Genom stödet från BioInnovation har vi fått möjlighet att utveckla teknik för att driva en kafferost med pellets i stället för fossilgas, som just nu är det dominerande energislaget i vår industri, säger projektledare Pernilla Ekfeldt, vd Gringo Nordic Coffee Roasters AB. Det är väldigt roligt att få driva ett projekt som kan göra skillnad på riktigt och som har potentialen att verkligen bidra i omställningen till en hållbar energianvändning.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2022:

Fakta om utlysningarna

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Totalt har 108 MSEK beviljats till Hypotesprövningsprojekt sedan programmets start, varav 44 MSEK till 109 olika steg 1-projekt och 64 MSEK till elva steg 2-projekt.

För mer information kontakta

Camilla Martinez Mares, kommunikatör BioInnovation
Tfn: +46 72-206 58 47
E-post: camilla.mares@skogsindustrierna.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 Finansiärer

 BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum