Hogia AB

Reaxcer börjar arbeta enligt BEAst

Dela

I maj 2018 startar NCC ett stort vägprojekt några mil från Östersund i Jämtland, som kommer pågå under 1,5 år. Väg 321 mellan Svenstavik och Hallen ska rustas upp. Detta är en viktig transportled för både tung trafik och turisttrafiken till Bydalen och Åre. Logistikföretaget Reaxcer vann upphandlingen. Ett av kraven NCC angav inför upphandlingen var att underleverantören skulle jobba enligt Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard ”BEAst”.

Reaxcer ägs av 225 åkerier i norra Sverige. Ägarna är både stora och små åkerier med allt ifrån 1 till 70 enheter i sin fordonspark. Reaxcer använder Hogias transportplaneringsystem, Hogia Mobilast, som har stöd för BEAst.

- Vi på Reaxcer har infört nya rutiner och ändrat vårt arbetssätt enligt BEAst, som kommer att medföra en rad förbättringar och effektiviseringar. Till vår hjälp har vi haft stort stöd av Hogia, som har erfarenhet och kompetens kring övergång till BEAst. NCC har samarbetat med Hogia tidigare och är mycket positiva till att vi använder Hogia Mobilast, säger Roger Jönsson chef för IT och administration på Reaxcer.

Förändrat arbetssätt

- Tidigare har vi arbetat manuellt med ordersedlar på papper. Nu kommer vi att skicka ut ordern digitalt till våra åkerier, vilket innebär att alla i projektet måste ha orderappen. Det är en utmaning på så sätt att det ställer krav på oss att ha orderappar ute hos alla våra delägares fordon. En del har haft detta tidigare, men nu kör vi fullt ut på det här projektet och då ska alla använda orderappen. Efter utfört uppdrag korrigerar föraren orden med rätt timmar, avstånd och mängd innan den skickas via orderappen till Reaxcer. Reaxcer skickar ordersvaret till NCC. Återrapporteringen sker varje dag, berättar Roger.

Jämnare arbetsflöde
Med BEAst digitala process kommer ordern in varje dag vilket gör att det blir ett jämnare arbetsflöde.

- Idag får vi på kontoret många gånger in orderna sent från åkerierna. Det innebär att vi har en hög arbetsbelastning i samband med att avräkningen sker en gång per månad. Nu kommer arbetet att ske löpande, varje dag, vilket jämnar ut flödet för våra administratörer. När vi kommit in i de nya rutinerna så ser jag att det kommer bli en klar förbättring jämfört med hur det ser ut idag, säger Roger.  

Bättre kvalitet

Ordern går automatiskt in i systemet och behöver inte läggas in manuellt, Det underlättar administration och minskar risken för fel. - Med det digitala arbetsflödet och de nya rutinerna kommer vi effektivisera både orderhantering och fakturering, och samtidigt öka kvaliteten, säger Roger. 

Konkurrensfördelar 

- Jag upplever att BEAst hittills har varit mest aktuellt i storstadsregionerna, men nu är det på gång även i Norrland. Jag ser att det här är framtiden. Antalet medlemmar i BEAst kommer att öka och jag är helt övertygad om att fler av de större aktörerna kommer ansluta sig till BEAst. Att vi jobbar enligt BEAst är en konkurrensfördel för oss då flera av våra stora kunder inom bygg och anläggningsbranschen; NCC, PEAB och Skanska börjar ställa krav på BEAst i sina upphandlingar, avslutar Roger.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Hogia AB
Hogia ABHogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Följ Hogia AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Hogia AB

Hogia banar väg för nästa generations kollektivtrafik17.10.2018 09:00Pressmeddelande

Nu lanserar Hogia en ny molnprodukt som ska ge trafikföretagen en mer proaktiv störningshantering. Med all trafikinformation samlad på ett ställe blir det enklare att få en snabb överblick av situationen i kollektivtrafiken. Genom att man kan registrera händelser som skulle kunna påverka kollektivtrafiken får trafikföretagen bättre förutsättningar att agera innan störningen påverkar resenären. Målet är att ge resenären en smidigare resa så att fler väljer kollektivtrafiken istället för den egna bilen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum