Bolagsverket

Regeringens utredare om digitala årsredovisningar: ”Det blir obligatoriskt”

Dela
Nu har delen som rör digital inlämning av årsredovisningar i utredningen om att förhindra att företag används som brottsverktyg kommit. Utredningen föreslår, precis som vi velat länge, att det ska bli obligatoriskt att skicka in årsredovisningar digitalt.

Utredningen föreslår alltså att det ska bli obligatoriskt med digital inlämning för drygt 95 procent av alla aktiebolag. Börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag ska inte omfattas men utredningen öppnar för att även dessa kan ingå längre fram. Det kan även bli aktuellt med digitala original i framtiden, istället för avskrifter vid inlämningen som idag. Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025.

Vi på Bolagsverket ser gärna att ett obligatorium införs tidigare. Från andra håll har det däremot kommit önskemål om ett ikraftträdande en bit fram i tiden. Som skäl har det framförts bl.a. att det innebär en stor förändring för många företag samt att det behövs gott om tid för anpassningar för användarna och förbättringar av programvarorna.

”Ett efterlängtat förslag”

– Det här är ett efterlängtat förslag från utredningen. Det går i linje med vår strategiska färdplan att automatisera ärendeflöden så att våra kunder kan lämna uppgifter i realtid. Det innebär också att det blir ännu bättre kvalitet i våra register och förstärker att vi framöver kan arbeta mer brottsförebyggande, säger Therese Frennberg, chef på företagsavdelningen.

Vad händer nu?

– Utredningens förslag kommer sannolikt att remitteras till olika organisationer och myndigheter, och då får vi tillfälle att uttala oss igen, exempelvis om tidpunkten för ikraftträdande, säger rättschef Erik Janzon, som också ser fram emot utredningens slutbetänkande som bl.a. kommer innehålla resonemang om Bolagsverkets kontrollerande roll. Slutbetänkandet ska lämna senast den 22 juni 2023.

Bakgrund

I januari 2021 lämnade vi på Bolagsverket in ett förslag (en s.k. hemställan) till Justitiedepartementet där vi menar att det bör bli obligatoriskt för aktiebolag att skicka in sin årsredovisning digitalt.

Regeringen beslutade den 22 december 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bl.a. syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. Johanna Sahlman, jurist på Bolagsverket, har deltagit som expert i utredningen.

Ett uppdrag för utredningen var att titta på inlämning av årsredovisningar i elektroniskt format. Det är denna del av uppdraget som nu (december 2022) har redovisats.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Pressbilder

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum