Trafikverket

Regeringsuppdrag för ökad säkerhet i plankorsningar

Dela

Trafikverket får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar. Trafikverket ska tidigarelägga medel som är avsatta till den typen av åtgärder inom ramen för den nationella planen 2018–2029.

Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Patrik Lindström
Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Patrik Lindström

Det ska även ske genom att Trafikverket i ökad utsträckning fokuserar på och prioriterar underhållsåtgärder som har en säkerhetshöjande effekt, till exempel siktröjning. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj 2019 i form av en åtgärdsplan. 

– Vi tycker det är bra att vi nu får ett uppdrag att tidigarelägga medel till åtgärder för att minska risker i plankorsningar. Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov. Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. 

Aktivt arbete för att öka järnvägssäkerheten
I den nationella planen för 20182029 avsätts cirka tre miljarder kronor till riktade investeringsåtgärder inom åtgärdsområdet trafiksäkerhet järnväg. Detta gäller åtgärder för att förebygga personpåkörningar i spår och plankorsningar och på stationer samt för att höja säkerheten i plankorsningar. Därutöver avsätts medel för att förbättra trafiksäkerheten inom namngivna åtgärder (åtgärder som kostar över 100 miljoner) och inom drift- och underhållsåtgärder.

Fakta plankorsningar
Trafikverket förvaltar 12 000 kilometer statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar mellan järnvägar och olika slags vägar (statliga, kommunala, enskilda), ägovägar, cykelvägar och gångvägar och gångfållor. Av dessa har cirka 3000 någon form av skyddsanordning och resten är oskyddade (med eller utan kryssmärke). Årligen inträffar 13–22 plankorsningsolyckor med dödlig utgång. En majoritet av dessa utgörs av självmord. 

Läs mer om plankorsningar 
Läs mer Analyser av olyckor i plankorsningar, VTI 2017

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Bengt Olsson, presschef, 070-357 46 29

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Patrik Lindström
Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Patrik Lindström
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum