Region Norrbotten

Region Norrbotten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare

Dela
För första gången sedan 2018 har region Norrbotten genomfört en medarbetarenkät. 5254 medarbetare har svarat på frågor om arbetsmiljö, patientsäkerhet och utsatthet på arbetsplatsen inom regionen. Nu släpps resultatet.

– Det är bra vi åter är igång med årliga medarbetarenkäter. Den är en viktig del i att utveckla ledarskap och arbeta med arbetsmiljön. Det är både ris och ros i resultaten. 91 procent av medarbetarna tycker att deras arbete är meningsfullt. Samtidigt som bara 41 procent känner sig som ambassadörer för sin arbetsplats. Där har vi en utmaning att ta tag i, säger regiondirektör Ulf Bergman.

85 procent av medarbetarna har besvarat enkäten vilket är ett mycket gott resultat. För att ett värde ska ligga högt (bör bevaras) ska det ligga på 70 eller högre. I regionens fall gäller det för sju av åtta undersökta huvudområden. Dessa är:

  • Hållbart medarbetarengagemang, 76
  • Ledarskap, 80
  • Motivation, 78
  • Styrning, 72
  • Hållbart säkerhetsengagemang, 72
  • Arbetsbelastning, 70
  • Chefernas arbetsmiljö, 71.

– Arbetsbelastning och chefernas arbetsmiljö är nya frågor för i år. Men även på de områden där vi ligger bra till så får vi inte slå oss till ro. Nu måste resultaten brytas ner på enhetsnivå och resultera i konkreta åtgärder som för verksamheten framåt, säger Ulf Bergman.

Lägst betyg får regionen för huvudområdet ambassadörskap och delaktighet. Där har värdet minskat från 64 i undersökningen från 2018 till 41 i årets medarbetarundersökning.
– Drygt en fjärdedel av alla medarbetare känner sig stressade och oroliga på grund av arbetet, det är alldeles för många. Och mer än hälften håller inte med om att Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare. Det är inte godkänt. Här har vi mycket att jobba med, säger Ulf Bergman.– Det finns förstås många orsaker till de negativa svaren. Vi har haft en tuff omställning och en pandemi som drabbat sjukvården i Sverige hårt. Dessutom brottas vi med överbeläggningar och hög personalbrist, precis som övriga regioner.

En av de absolut viktigaste åtgärderna är att arbeta för ett mer tillitsbaserat ledarskap och en bättre dialog med facken och alla medarbetare.
– Vi ska succesivt flytta besluten närmare verksamheten och bli bättre på att ta lyssna och ta vara på medarbetarnas kunskap och erfarenheter. Här har vi redan infört en rad åtgärder, bland annat en direktkanal till mig, där jag svarar på frågor och förslag från medarbetarna. Dessutom har jag försökt vinnlägga mig om en utvecklad dialog med de fackliga organisationerna. Det är steg i rätt riktning som vi ska utveckla, säger Ulf Bergman.

Resultaten från medarbetarenkäten ska nu brytas ner för de olika enheterna i regionen, redovisas och diskuteras på workshops i januari och februari. Därefter ska handlingsplaner tas fram tillsammans med medarbetarna för varje enhet utifrån deras resultat.

Fakta

Årets mätning genomfördes 25 oktober-15 november 2022. Totalt svarade 5254 av 6182 medarbetare på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 84,9 procent.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum