Region Uppsala

Region Uppsala begär att få aktivera krislägesavtal igen

Dela
Region Uppsala skickar idag en begäran om att krislägesavtalet ska aktiveras på nytt för viss vårdpersonal på Akademiska sjukhuset. Beslutet fattades vid ett extra sammanträde i regionstyrelsen.
Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

- Vi har ett allvarligt läge, där vårdbehovet har stigit dramatiskt på kort tid. Vi måste se till att vi har kapacitet för att kunna ta emot fler patienter, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

Krislägesavtalet innebär att medarbetare kan schemaläggas med längre arbetspass och arbeta 48 timmar per vecka mot högre ersättning.

Region Uppsala har tidigare använt krislägesavtalet för cirka 120 medarbetare inom intensiv- och intermediärvården på Akademiska sjukhuset. Avtalet avvecklades i början av februari, då läget bedömdes bättre. Under den senaste tiden har antalet sjukhusvårdade patienter med covid-19 ökat snabbt, och så många som en tredjedel av patienterna är så svårt sjuka att de behöver andningsstöd. Detta medför ett ökat behov av personal inom intensiv- och intermediärvården.

- Sjukhuset har uttömt alla möjligheter att bemanna på annat sätt, för att undvika att belasta medarbetare som slitit ett helt år under pandemin med fler långa arbetspass. Men tyvärr har det inte räckt. Att aktivera krislägesavtalet är den yttersta åtgärden, säger Emilie Orring.

Krislägesavtalet kommer denna gång att omfatta undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär- och intensivvård och läkare inom verksamhetsområde Anestesi, operation och intensivvård inom Akademiska sjukhuset.

Beslutet i regionstyrelsen innebär att Region Uppsala begär att styrelserna för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) fattar beslut om aktivering av krislägesavtalet för omvårdnadspersonal.

Styrelserna fattar beslut den 11 mars och om begäran beviljas kommer avtalet att börja tillämpas i olika personalkategorier inom de närmast följande dagarna.


Fakta: Krislägesavtal

Avtalet aktiveras av Sveriges kommuner och regioner, SKR, efter begäran av arbetsgivare. Först måste arbetsgivaren själv ha försökt lösa situationen.

Avtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte längre gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet, som innebär längre arbetstid och högre lön.

Den ordinarie arbetstiden inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar.

Förutom ordinarie månadslön eller timlön utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Det innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Vid så kallad särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 procent av lönen per timme.

Nyckelord

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen, tel 076-785 41 72
Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel 070-336 66 02

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum