Region Uppsala

Region Uppsala får nationellt ansvar för avancerad endometriosvård

Dela

Nu står det klart att Region Uppsala tilldelas ansvar för viss nationell högspecialiserad endometriosvård. Beslutet, som fattades av Socialstyrelsen den 25 mars, innebär att avancerade operationer vid endometrios koncentreras till fyra sjukhus i landet.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats uppdraget att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har inom endometriosvård och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Akademiska sjukhuset har i över 10 år bedrivit endometriosvård och det är roligt att vi nu får fortsätta bedriva det uppdraget som en del av nationell högspecialiserad vård. Nu kan Akademiska sjukhuset fortsätta utveckla forskningen och behandlingen på området samt utöka antalet operationer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande. 

– Centralisering av den högspecialiserade endometriosvården är positivt för patientgruppen. Härmed ökar möjligheten för en mer jämlik vård, och större chans för fertilitetsbevarande åtgärder oavsett var i landet man bor, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker om tillstånd och Socialstyrelsen beslutar. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt. I och med förändringen omvandlades Akademiska sjukhusets två rikssjukvårdstillstånd inom kranofacial kirurgi och brännskadevård till nationell högspecialiserad vård.

Hösten 2009 inrättades landets första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i syfte att samla olika kompetenser och öka möjligheterna till bättre utredning och behandling, men också att stärka forskningen på området.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Den innebär att livmoderslemhinnan växer på felaktiga ställen i kroppen, som på bäckenväggar, äggstockar, tarmar och urinblåsan. Många drabbade lider av cykliska eller kroniska smärtor.

Behandlingen består ofta av en kombination av smärtlindring och hormonbehandling, men de svåraste fallen behöver operation. Tidigare har avancerade endometriosoperationer utförts vid 20-30 kliniker i landet. I och med beslutet om nationell högspecialiserad vård kommer de svåraste fallen i ett första skede koncentreras till fyra sjukhus däribland Akademiska sjukhuset. 

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 4172

Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande: 072 - 227 02 37

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset:
018-611 57 97
e-post: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum