Region Uppsala

Region Uppsala får nationellt ansvar för avancerad endometriosvård

Dela
Nu står det klart att Region Uppsala tilldelas ansvar för viss nationell högspecialiserad endometriosvård. Beslutet, som fattades av Socialstyrelsen den 25 mars, innebär att avancerade operationer vid endometrios koncentreras till fyra sjukhus i landet.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats uppdraget att få bedriva nationell högspecialiserad endometriosvård. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har inom endometriosvård och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

- Akademiska sjukhuset har i över 10 år bedrivit endometriosvård och det är roligt att vi nu får fortsätta bedriva det uppdraget som en del av nationell högspecialiserad vård. Nu kan Akademiska sjukhuset fortsätta utveckla forskningen och behandlingen på området samt utöka antalet operationer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande. 

– Centralisering av den högspecialiserade endometriosvården är positivt för patientgruppen. Härmed ökar möjligheten för en mer jämlik vård, och större chans för fertilitetsbevarande åtgärder oavsett var i landet man bor, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker om tillstånd och Socialstyrelsen beslutar. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt. I och med förändringen omvandlades Akademiska sjukhusets två rikssjukvårdstillstånd inom kranofacial kirurgi och brännskadevård till nationell högspecialiserad vård.

Hösten 2009 inrättades landets första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i syfte att samla olika kompetenser och öka möjligheterna till bättre utredning och behandling, men också att stärka forskningen på området.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Den innebär att livmoderslemhinnan växer på felaktiga ställen i kroppen, som på bäckenväggar, äggstockar, tarmar och urinblåsan. Många drabbade lider av cykliska eller kroniska smärtor.

Behandlingen består ofta av en kombination av smärtlindring och hormonbehandling, men de svåraste fallen behöver operation. Tidigare har avancerade endometriosoperationer utförts vid 20-30 kliniker i landet. I och med beslutet om nationell högspecialiserad vård kommer de svåraste fallen i ett första skede koncentreras till fyra sjukhus däribland Akademiska sjukhuset. 

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076-785 4172

Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande: 072 - 227 02 37

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset:
018-611 57 97
e-post: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum