Region Uppsala

Region Uppsala inför striktare hygienrutiner och avråder från besök

Dela

Munskydd och en uppmaning till besökare och medföljande att vara mycket restriktiva med att komma till hälso- och sjukvården. Det är två av åtgärderna som Region Uppsala vidtar för att försöka begränsa smittspridningen i vården.

Hälso- och sjukvården är för närvarande hårt belastad av den ökade spridningen av influensa, covid-19 och RS-virus. Region Uppsala har därför beslutat att införa nya smittskyddsåtgärder för vården, som innebär en skärpning av de hygienrutiner som finns sedan tidigare.

– Det är ett mycket ansträngt och skört läge och smittorna löper som präriebränder genom samhället. Detta får en stor påverkan på vården, både för att fler behöver vård och för att vårdpersonalen insjuknar. Vi måste alla hjälpas åt och göra det vi kan för att begränsa elden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

– De åtgärder vi nu vidtar kommer inte att påverka samhällsspridningen, men förhoppningsvis kan vi minska risken för att vårdpersonal, besökare och patienter smittar varandra.

De nya hygienrutinerna börjar gälla idag och innebär bland annat:

  • Alla besökare och medföljare uppmanas att vara mycket restriktiva med att komma till hälso- och sjukvården för att minska risken för smittspridning. Det gäller inte när en patient har särskilda behov, som ledsagning eller tolkning.
  • Patienter på mottagningar och besökare ska använda munskydd (barn under 18 år undantas).
  • Personal och studerande ska använda munskydd i fler situationer än tidigare.

Mikael Köhler påminner också om vikten av att vårdpersonal och personer i riskgrupper vaccinerar sig mot influensa och tar rekommenderade påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19.

– Det handlar inte bara om att skydda sig själv, man skyddar ju också andra, som man kanske skulle ha smittat ner annars. Det borde vara en självklarhet att ta vaccinet, säger Mikael Köhler.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala,
076-724 89 17 mikael.kohler@regionuppsala.se

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 31 januari 202331.1.2023 16:52:02 CET | Pressmeddelande

Initiativ om hyrpersonal avslogs I november inkom Helena Proos med flera (S) med ett initiativ kring hyrpersonal, bland annat att användandet skulle begränsas till maximalt fyra veckor. Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet. I sitt svar instämmer regionstyrelsen i att de ökande kostnaderna för inhyrd personal innebär en ohållbar utveckling. Målsättningen är att kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal ska uppgå till maximalt 2 procent av de totala personalkostnaderna, och ett arbete pågår för att minska inhyrningen. Det bedöms dock som orealistiskt att kunna rekrytera till vakanser inom fyra veckor. Region Uppsala är på väg in i ett nytt avtal för bemanningstjänster, ett avtal som samtliga regioner i Sverige kommit överens om. Upphandlingen är för närvarande överprövad, men förhoppningen är att Region Uppsala ansluter till det nya avtalet under 2023. (S) reserverade sig mot beslutet. Initiativ om sexuell hälsa besvarades Salima Korshed (V) och Neil Ormerod (V) ink

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum