Trafik och samhälle

Region Uppsala satsar på infrastruktur

Dela

Uppsala län planerar för många infrastruktursatsningar under de närmaste åren. Den relativt översiktliga länsplanen – vars innehåll fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018 – har konkretiserats i en genomförandeplan för åren 2021-2027 som beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplanen och Region Uppsala.

Genomförandeplanen beskriver åtgärder med tillhörande budget som planeras under 2021 med utblick fem år framåt. Åtgärder och tidsangivelser är inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuell. Uppsala läns kommuner har haft möjlighet att komma med inspel till genomförandeplanen under höstens kommunrundor.

- Genomförandeplanen är ett betydelsefullt dokument, inte bara för oss politiker utan för att invånarna i Uppsala län på så sätt får en bild över allt vi gör inom regional infrastruktur på relativt kort sikt, säger Johan Örjes (C), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.        

För år 2021 är den planerade budgetramen 132 miljoner kronor, vilket framförallt finansieras via nationell plan och länsplanen. Några av satsningarna som görs under året är:

  • Cykelbarhet mellan Älvkarleby och Skutskär
  • Sidoområdesåtgärder väg 292
  • Åtgärdsvalsstudie för väg 72
  • Korsningsåtgärd väg 292/709/716
  • Förbättrad hållplats väg 55 vid Örsundsbro

Den totalt planerade budgeten för 2021-2027 är 1.245 miljoner kronor.

För mer information:

Johan Örjes (C), Ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, 070-611 52 51

Johan Wadman, Trafikdirektör Trafik och samhälle, 070-762 33 23

Helena Klange, Presschef Trafik och samhälle, 070-367 73 44

Om

Trafik och samhälle
Trafik och samhälleFölj Trafik och samhälle

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafik och samhälle

Tätortstrafiken i Bålsta får en översyn22.2.2021 13:50:05 CET | Pressmeddelande

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Region Uppsala och Håbo kommun för att se över tätortstrafiken i Bålsta samt resan till och från hållplatsen och stationen. Syftet med samarbetet är att ta höjd för framtida samhällsutveckling eftersom ett ökat antal invånare i Håbo kommun gör att kollektivtrafiken behöver vara än mer attraktiv och effektiv. Till exempel behöver det lokala busslinjenätet justeras med nya målpunkter.

MTR Jota ny trafikutövare av Upptåget9.12.2020 16:31:11 CET | Pressmeddelande

I dag onsdag 9 december tilldelade Mälardalstrafik ett nytt trafikavtal för Mälartåg. Det är MTR Jota AB som får förtroendet att köra trafiken med Mälartåg och ansvara för fordons- och depåunderhåll från och med den 12 december 2021 och åtta år framåt. Det nya Mälartågsavtalet omfattar trafik på fem regionala tåglinjer i Stockholm-Mälardalen, från Linköping i söder till Gävle i norr, Stockholm i öster och Örebro i väster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum