Naturskyddsföreningen

Rekordår för vitryggig hackspett

Dela

Trenden för den vitryggiga hackspetten går åt rätt håll. Arten är fortfarande akut hotad, men i år har 40 individer observerats i svenska skogar – det bästa resultatet på över 30 år.

Foto: Alf Linderheim
Foto: Alf Linderheim

– Att rädda den vitryggiga hackspetten är viktigt. Både för artens fortlevnad och för den biologiska mångfalden i skogen. Om vitryggen försvinner är risken stor att andra hotade och rödlistade arter också gör det. På så sätt är vitryggen en viktig värdemätare på hur skogen mår, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I år har cirka 40 individer, varav 12 par, observerats i landet. Det är det bästa resultatet under de 30 år som Naturskyddsföreningen drivit projektet. Att vitryggarna blivit fler beror i stor utsträckning på att deras livsmiljöer restaurerats och att vitryggar flugit in från våra grannländer. Utplantering av ungfåglar uppfödda i avel som släppts ut i det fria har också bidragit till att stärka den vilda populationen.

Även om utvecklingen just nu ser ut att gå åt rätt håll behöver mer göras för att långsiktigt säkra Sveriges population av vitryggig hackspett. Det främsta hotet är de storskaliga förändringar som har skett i det svenska skogslandskapet. Det har lett till en minskad utbredning av vitryggens livsmiljöer – lövskogar med en hög andel död och döende lövved. Det behövs större arealer av lövskogar som dessutom hänger ihop. Utöver restaureringsarbete behöver också mer lövskog skyddas så att befintliga livsmiljöer inte försvinner. 40 observerade individer må vara ett rekord, men till de 250 individer som beräknas vara gränsen för artens fortlevnad, är det en bit kvar.

– Vi är också mycket glada att kunna rapportera om sju lyckade häckningar hittills i år för denna akut hotade art. Och vi måste komma ihåg att naturens processer tar tid och det gäller att ha tålamod i bevarandearbetet för att upprätthålla den positiva utvecklingen, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för projekt vitryggig hackspett.

Vitryggig hackspett är en så kallad paraplyart. Eftersom ytterligare ungefär 2 000 hotade och rödlistade växt- och djurarter är beroende av samma livsmiljö kan situationen för vitryggen ses som en varningsklocka. När vitryggen har svårt att klara sig, är läget allvarligt för många andra arter också.

Läs mer om Projekt vitryggig hackspett här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Alf Linderheim
Foto: Alf Linderheim
Ladda ned bild

Länkar

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Svenska hotade djur lever upp i 3D hos Google – Google och Naturskyddsföreningen vill öka kunskapen om hotade djur13.10.2021 12:07:05 CEST | Pressmeddelande

Fem hotade djur kan från och med idag upplevas virtuellt i 3D genom Googles sökmotor. Sök till exempel på fjällräv, tumlare i Östersjön eller vitryggig hackspett så framträder djuren på mobilskärmen i naturlig storlek på nära håll – som om de befann sig i samma rum eller på samma plats – för möjlighet att uppleva deras ljud, rörelseförmåga eller kanske ta en bild tillsammans. Den nya funktionen lanseras globalt i samband med att FN:s konferens om biologisk mångfald äger rum och är framtagen i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Förbjud försäljning av bensin och diesel5.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel samt förbjuda industrin att använda fossila bränslen – allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll, och för att nå dit krävs ett förbud. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen, enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt.

PÅMINNELSE: Digital pressträff om klimatkrisen – dags att förbjuda bensin och diesel4.10.2021 15:17:25 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen håller en serie pressträffar om klimatkrisen. På den första pressträffen presenteras en ny juridisk analys av hur ett förbud mot försäljning av bensin och diesel samt förbud mot att använda fossil energi inom industrin kan utformas. En ny opinionsundersökning av hur det svenska folket ställer sig till ett liv utan fossila bränslen presenteras också.

PRESSINBJUDAN: Pressträff om klimatkrisen - dags att förbjuda bensin och diesel1.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen håller en serie pressträffar om klimatkrisen. På den första pressträffen presenteras en ny juridisk analys av hur ett förbud mot fossila bränslen kan utformas. Ett skarpt fossilförbud kan minska utsläppen med 75 procent. En ny opinionsundersökning av hur det svenska folket ställer sig till ett liv utan fossila bränslen presenteras också. Välkommen till en serie pressträffar vi egentligen hade velat se från våra politiker.

Ny rapport: Inredningsboom bidrar till klimatkrisen30.9.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Konsumtionen av möbler och inredning ökar dramatiskt, vilket ger stor negativ påverkan på både klimatet och åtgången av naturresurser. Men det finns lösningar. Att köpa begagnat ger stora klimat- och miljövinster – exempelvis går det att köpa sex begagnade soffor för samma belastning som en ny. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen, som beräknat produkternas klimatutsläpp och resursförbrukning och sedan jämfört detta med att köpa nytt, köpa begagnat eller reparera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum