E.ON Sverige AB

Rekordstark försäljning av solceller från E.ON

Dela

Antalet installerade solceller växer snabbt i Sverige och försäljningen av solceller från E.ON har varit rekordstark det här året. Under 2018 beräknas försäljningen till privatpersoner och mindre företagskunder att öka med upp emot 250 procent jämfört med 2017. Genom att vara med före, under och efter installationen gör E.ON det tryggt och enkelt för kunden att skaffa solceller och i höst lanseras dessutom en unik app som gör det möjligt att följa produktion, konsumtion och hur lönsam solcellsinvesteringen är.

Enligt Energimyndigheten står solel än så länge bara för cirka 0,2 procent av den producerade elen i Sverige, men potentialen att öka är stor: 2040 skulle solel kunna stå för så mycket som 10 procent av elproduktionen*. Höjt stöd för solel och slopat bygglov för solceller som följer byggnadens form är två viktiga åtgärder som genomförts under året för att underlätta för dem som vill börja producera sin egen solel. Allt fler tilltalas också av tanken att vara självförsörjande, åtminstone under årets soligare hälft, och till och med kunna sälja överskottsel till nätet. 

– Viljan bland svenskarna att producera egen grön energi är stor och solel har fått en allt starkare roll i Sverige, säger Charlotte Fredberg Schmidt, Director Consumer Energy Solutions på E.ON. Solel är ett konkret exempel på hur vi tillsammans med kunderna driver en hållbar energiomställning mot vårt mål hundra procent återvunnen och förnybar energi 2025.

Att skaffa egna solceller är både enkelt och lönsamt och under 2018 har E.ON sett ett enormt uppsving i försäljningen. Inte minst den soliga sommaren fick många att uppmärksamma att solel i Sverige är att räkna med och intresset för egna solceller ökade markant. Under maj-augusti tredubblades antalet sålda installationer jämfört med tidsperioden januari-april.

– Vi märker också att allt fler kunder väljer att komplettera solcellerna med andra produkter som laddboxar för elbilen och batterier för att ladda solenergin, säger Charlotte Fredberg Schmidt. Kunderna har sett fördelarna med att vara sin egen energiproducent och vi hjälper dem att nyttja solen fullt ut.

En av de vanligaste frågorna från privatpersoner är hur lönsamt det är med egna solceller. Just nu är solceller extra lönsamt tack vare investeringsbidraget och den prisuppgång på el som sker på marknaden just nu. Det innebär att du sänker dina energikostnader med den el du själv förbrukar och tjänar pengar på det överskott du säljer. I en ny app, som lanseras av E.ON senare i år, kommer kunden att kunna se exakt hur de egna intäktsströmmarna ser ut.

– Självklart ska kunden kunna följa sin solcellsinvestering, inte bara i siffror kring producerad och konsumerad energi utan även i lönsamhet, menar Charlotte Fredberg Schmidt.  Detta, tillsammans med att vi finns med kunden under hela garantitiden efter installationen – med 25 års effektgaranti – gör det extra tryggt att välja just E.ON som leverantör.

Som ett steg i att bli marknadsledare inom solceller förvärvade E.ON nyligen företaget Solar Supply, en av Sveriges ledande solcellsgrossister.

*http://www.energivarlden.se/artikel/allt-fler-svenskar-vill-kopa-solceller/

 

Kontakter

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON är ett av Europas största privatägda energibolag med cirka 40 000 anställda och bidrar till omställningen av ett hållbart samhälle. E.ON Sverige, där även Danmark ingår, producerar och levererar energi och energilösningar i form av el, gas, värme, kyla samt energirelaterade tjänster till en växande privat- och företagsmarknad. E.ON har mer än 32 miljoner kunder i Europa och Nordamerika och vi har investerat 11 miljarder euro de senaste tio åren i förnybara energikällor.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Historisk elnätsanslutning möjliggör förnybar energi till hela Sverige19.11.2018 08:06Pressmeddelande

Under hösten har anslutningsavtal tecknats för den största vindkraftsatsningen i E.ONs historia. Det är det nybildade bolaget E.ON Wind Nysater AB som ska ansluta 475 megawatt vindkraft till elnätet i Västernorrland. Avtalet innebär att nästan 100 årsarbeten skapas i regionen när ny elledning ska byggas. 475 MW motsvarar nästan effekten i Sveriges tredje största vattenkraftverk, Porjus i Lule älv.

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland16.11.2018 10:05Pressmeddelande

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum