Solna stad

Renare vatten i Brunnsviken med ny dagvattendamm i Bergshamra

Dela

Solna stad genomför ett omfattande arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Solnas havsvikar, sjöar och vattendrag. Till exempel ska en ny dagvattendamm i Bergshamra bidra till renare vatten i Brunnsviken.

Brunnsviken
Brunnsviken

Arbetet har påbörjats med att anlägga en dagvattendamm i södra Bergshamra. När den står färdig kommer dammen att rena stora mängder föroreningar från Bergshamras dagvatten – alltså regnvatten från vägar och andra hårda ytor. Idag går dagvattnet från Bergshamra orenat i ledningar ut i Brunnsviken och Lilla Värtan, vilket påverkar havsvikarnas vattenkvalitet negativt.

– Dagvattnet från större delen av Bergshamra kommer inte längre kunna rinna ut alldeles orenat i Brunnsviken. Med detta tar vi ett rejält steg mot att Brunnsviken mår betydligt bättre, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad. 

– Dagvattendammen i Bergshamra är en viktig åtgärd för att förbättra Brunnsvikens vattenkvalitet och ekologiska status, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad. 

Renare dagvatten till Brunnsviken

Anläggningen består av en längre slingrande dagvattendamm där föroreningar och näringsämnen i dagvattnet kan sjunka till botten på flera ställen i dammen. När dagvattnet sedan renats i dammen går det vidare ut i Brunnsviken. Samtidigt är ambitionen att med dammen skapa en attraktiv plats med möjlighet till rekreation.

Omfattande arbete med förbättrad vattenkvalitet

Solna stad genomför ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens fem vattenförekomster. En viktig åtgärd för Brunnsviken är dagvattendammen i Bergshamra. Brunnsviken är idag näringsrik med höga halter av fosfor och måttligt höga kvävehalter. I bottensedimentet har mycket höga halter av tungmetaller uppmätts, och i dagsläget uppnår inte Brunnsviken god kemisk status och har en otillfredsställande ekologisk status.  

Klar sommaren 2020

Dagvattendammen började anläggas i oktober 2019 och kommer att vara klar till sommaren 2020, med full funktionalitet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Brunnsviken
Brunnsviken
Ladda ned bild
Solna stad bygger ny dagvattendamm i Bergshamra
Solna stad bygger ny dagvattendamm i Bergshamra
Ladda ned bild
En delegation från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Stockholm Vatten och Avfall besökte dagvattendammen den 25 oktober tillsammans med Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad
En delegation från Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm och Stockholm Vatten och Avfall besökte dagvattendammen den 25 oktober tillsammans med Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad
Ladda ned bild
Samtidigt genomförs aluminiumfällning i Brunnsviken, för att minska fosforhalten och förbättra vattenkvaliteten
Samtidigt genomförs aluminiumfällning i Brunnsviken, för att minska fosforhalten och förbättra vattenkvaliteten
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum