Träbyggnadskansliet

Replik: Bygg Umeå rätt - men också i tiden

Dela

Läs Magdalena Anderssons debattartikel Bygg Umeå rätt - men också i tiden från Västerbottens-Kuriren 2017-10-25, en replik på debattartikeln Bygg Umeå rätt över tiden från Västerbottens-Kuriren 2017-10-19.

Vi står inför en situation med bostadsbrist och klimatfrågor här och nu. I väntan på det nya, bör politiker och beslutsfattare vända sig till det som redan i dag finns och fungerar – modernt industriellt träbyggande. Då svarar vi inte bara mot klimatutmaningen och behovet av fler bostäder, vi skapar också tillväxt på hemmaplan.

Vi har alltid byggt i trä och vi har en lång tradition av det, inte minst i Umeå. Nu har en ny sorts träbyggande – ett modernt industriellt träbyggande – flyttat in i våra städer och det är här för att stanna.

Med valet att bygga med trä skapar vi inte bara nya urbana kvaliteter, vi öppnar också upp för ett mer effektivt och störningsfritt byggande med färre transporter, snabbare byggande och mer hälsosamma stadsrum.

Om vi höjer blicken mot de globala utmaningarna, som även Malin Löfsjögård, vd för Svensk betong, refererar till i sin debattartikel (19/10), talar samtiden och även framtiden för mer träbyggande. Det är lätt, starkt, flexibelt, förnybart och för Umeå närproducerat. Det är mer än klimatneutralt, det är klimatpositivt.

En lång rad kommuner, bland annat Skellefteå, Växjö och nu Stockholm, har gjort detta medvetna val, att öka sitt byggande i trä. Forskning och utveckling för en mer hållbar värld är självklart viktigt, men de kommuner som har implementerat sina träbyggnadsstrategier har också en strategi för direkteffekt på klimatet.

För att nå klimatmålen, som är satta 20 år bort, är de insatser som vi gör nu de som har störst effekt. Det är alla överens om. Som framgångsrik miljökommun, och med många hundraåriga trähus, är det naturligt om också Umeå tar nästa hållbarhetssteg genom att bygga mer med modernt industriellt träbyggande.

Att betongindustrin har för avsikt att möta klimatutmaningarna är bra, välkommet och nödvändigt. Det är ett material som alltid kommer att finnas. Men det är samtidigt ett tecken på att det nuvarande ännu inte möter de krav vi ställer i dag och för i morgon. I dag byggs 90 procent av alla nyproducerade byggnader i betong.

Vi, från föreningen Trästad Sveriges sida, håller med Malin Löfsjögård när det gäller att hela livscykeln måste beaktas. En helt avgörande del är dock produktionsfasen, alltså framtagandet av materialet. I dag vilar hälften av byggnadens totala utsläpp av växthusgaser i produktionsfasen och det finns tydliga samband mellan ökade koldioxidutsläpp med vårt ökade byggande. Det är ett samband både kan och måste brytas.

Med nya framtida innovationer kommer vi på sikt kunna hantera delar av detta, men med trä kan vi börja redan nu. Det krävs en omställning i alla led såväl hos beställare, beslutsfattare, byggare och producenter. Alla led i byggkedjan är betydelsefulla. Det förändrade klimatet är inte där borta i framtiden, realiteten är att det också är här och nu.

Med modernt industriellt träbyggande och de utmaningar som vi står inför, är det rätt att kommuner i dag att välja trä som delstrategi för mer hållbara städer. Ett förändrat klimat kräver ett förändrat sätt att bygga.

Det handlar alltså inte bara om att bygga Umeå rätt med tiden. Det handlar om att bygga Umeå, och för den delen resten av Västerbotten och Sverige, rätt och i tiden, här och nu och med det som finns nära – med mer trä.

Magdalena Andersson
landshövding i Västerbottens län
ordförande i föreningen Trädstad Sverige

Läs hela diskussionen här:
https://www.vk.se/2125834/replik-bygg-umea-ratt-men-ocksa-i-tiden

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

http://trabyggnadskansliet.se

Vi verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning 

på den svenska byggmarknaden.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Spännande proposition ger trä unik position2.3.2018 00:00Pressmeddelande

Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer. En proposition som talar för trä Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson p

Stefan Lindbäck tilldelades Trästadens Gnista22.2.2018 00:00Pressmeddelande

Under konferensen ”Det moderna träbyggandets myter, möjligheter och mervärden” på Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari 2018 utdelade Trästad Sverige utmärkelsen Trästadens Gnista. Årets utmärkelse gick till Stefan Lindbäck, VD vid Lindbäcks Bygg. Med utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Lindbäcks Bygg har satsat stort på världens mest moderna trähusfabrik och tar därmed det industriella byggandet till nya nivåer. Dessutom är det en satsning som satt fokus på jämställdhet inom byggbranschen och på stad och land genom fabrikens placering i Norrbotten. Juryns motivering Med mod, mänsklighet och medvetenhet har Stefan Lindbäck och Lindbäcks Bygg lett byggsverige in i en ny era. Genom satsningen på världens mest moderna trähusfabrik tar företaget det industriella byggandet till nya nivåer och höjder. Stefan Lindbäck nöjer sig inte med det som är utan gör allt för att hela tiden bli bättre, i såväl det stora

Rätt byggande för rätt hyresrätt – fastslår regeringen30.1.2018 00:00Pressmeddelande

Industriellt träbyggande öppnar för möjligheten att få fram bostäder snabbt och kostnadseffektivt, men utan att kompromissa på kvalitet och hållbarheten. Regeringen sätter inte minst fokus på att få till en fungerande hyresrätt till rimliga hyresnivåer. Det blir möjligt med rätt byggande. Det handlar helt enkelt en hyresbostad som någon vill kalla sitt hem, som fler har råd med och som samtidigt är intressant för byggbolag att producera. Med modernt industriellt träbyggande kan kommuner och andra aktörer välja att bygga snabbt, kvalitativt, kostnadseffektivt och samtidigt med så lite klimatpåverkan som möjligt. Som ofta annars är det forskning, innovation och utvecklingen av nya sätt att bygga som möter upp och kan lösa samhällets stora utmaningar. Och idag är träbyggnadstekniken beprövad och tidigare frågor kring problem med fukt, ljud och brandsäkerhet är besvarade med material- och byggnadsteknisk forskning. När frågor är besvarade återstår ett nytt byggande för en ny tid, eller hel

Viktigt samarbete för ett Fossilfritt Sverige29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Sveriges träbyggnadskansli samarbetar med Fossilfritt Sverige. Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar byggandet en viktig roll. Initiativet samlar nära 300 aktörer som alla har insett och antagit de utmaningar som krävs för att nå våra högt ställda klimatmål. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad. Självklart samarbete för Sverige träbyggnadskansli Eftersom byggsektorn står för en stor del av våra ko

Rapport om byggandets klimatpåverkan29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Höghus i trä är klimatsnåla. Eller snarare klimatvänliga. Det påvisar IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus. Att bygga hus modern industriell träbyggnadsteknik är ett val som får direkteffekt på vår klimatpåverkan och svarar mot våra högt ställda klimatmål. Det här är inte framtidens byggande utan nutidens byggande som svarar mot våra stora utmaningar idag, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli. Studien är en detaljerad livscykelanalys av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset är byggt av trä, men har garage och källarvåning i betong. Studien är en uppföljning av en tidigare LCA-studie som gjordes på ett lågenergihus i Svenska Bostäders kvarter Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm som byggdes med ytterväggar och stomme

”Träskallarnas svar”29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Med jämna mellanrum möter vi liknande kommentarer som det som presenterades i Expressens ledare den första januari 2018. Tyvärr vittnar de ofta om både okunskap och ovilja att erkänna det som redan erkänts; träets många positiva egenskaper. Tyvärr väljer också dessa skribenter ett angreppssätt där förespråkare för trä kallas för trä-talibaner eller träskallar. Inget undantag denna gång heller trots att Expressen delar med sig av sitt ledare-utrymme. Men med en akut situation vad det gäller både klimat och bostäder och med många alternativa fakta som cirkulerar, väljer vi att nu besvara denna ledare med önskan om en högre nivå på diskussionen. Vi, Sveriges Träbyggnadskansli och Svenskt Trä, anser att detta är viktigt, inte bara för vår sak idag, utan också för kommande generationer. Visst, många gånger kan man fundera på om det verkligen stämmer. Det som den anonyma liberala skribenten kallar för säljklyschor. Trä kan ju för den som inte vet låta för bra för att vara sant. Men när man t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum