Resultat av SGUs flygmätningar i Västergötland - nya möjliga vattentäkter

Dela

Nya grundvattenfynd som skulle kunna användas för framtida vattenförsörjning. Det är ett av flera resultat från SGUs flygburna TEM-mätningar i Karlsborg, Tibro och Hjo, som nu redovisas i en rapport.

Flygburen mätning med TEM för att kartlägga grundvattenresurser.
Flygburen mätning med TEM för att kartlägga grundvattenresurser.

I juni 2018 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar vid Vätterns nordvästra strand för att få fram bättre hydrogeologiska underlag inför planering av den framtida vattenförsörjningen.

– Området är lite speciellt då det ligger nära Vättern, som idag används för vattenförsörjningen. Möjligheterna till större grundvattenuttag inom undersökningsområdet är dock goda, och de kan vara en bra och hållbar resurs för framtida vattenförsörjning, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga i jordarter och sedimentär berggrund över större områden, vilket kan användas för att identifiera och kartlägga geologiska formationer med bra grundvattenpotential.

– När flygmätningarna jämförs med undersökningar utförda på marken som till exempel borrningar kan resultaten tolkas till information om var det finns potential för nya grundvattentillgångar, säger Peter Dahlqvist.

Några resultat från undersökningarna:

  • Mätningarna visar att det nära Mullsjön, i Hjo kommun, finns en geologisk bildning i jordlagren som kan vara intressant för den kommunala vattenförsörjningen.
  • Två större områden, Stora Röå och Kleven, har avgränsats och föreslås att tillsammans med området vid Mullsjön klassas som grundvattenförekomster i vattenförvaltningen.
  • Rapporten visar på vilka möjligheter som finns med att använda flygburen TEM-data och komplettera detta med traditionell borrhålsinformation och annan geofysikdata. Data från undersökningarna har kunnat användas för att avgränsa grundvattenmagasin i jordlager, avgränsa magasinens utbredning samt beräkna uttagsmöjlighet.
  • En geologisk 3D-modell med tre lager bestående av jordlager, Visingsösandsten och urberg har skapats för undersökningsområdet. Det betyder bland annat att det numera finns en jorddjupskarta med väsentligt högre kvalitet än tidigare.  

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare regeringens extra grundvattensatsning 2018–2020. Grundvattensatsningen bidrar med bättre dataunderlag om landets grundvattenresurser för att undvika felaktiga beslut och brist på rent vatten.

Länk till rapporten

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flygburen mätning med TEM för att kartlägga grundvattenresurser.
Flygburen mätning med TEM för att kartlägga grundvattenresurser.
Ladda ned bild
Undersökningsområde för flygburna TEM-mätningar i Västergötland.
Undersökningsområde för flygburna TEM-mätningar i Västergötland.
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är myndighet för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU tar fram, samlar in och tillhandahåller geologisk information i Sverige för samhällets behov på kort och lång sikt.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum