Solna stad

Resultat från första årets mätning av luftföroreningar i Solna

Dela

Resultatet från stadens luftmätningsstation vid Råsundavägen visar på halter som klarar miljökvalitetsnormerna, efter första årets mätningar. Nu fortsätter arbetet med att förbättra luftkvaliteten i staden.

Sedan första januari 2019 mäter Solna stad, med hjälp av en luftmätstation, halten av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) vid Råsundavägen, i närheten av Stråket. Nu har första årets mätdata sammanställts och resultatet visar på god luftkvalitet i staden.

– Solna ska fortsätta växa och utvecklas hållbart. Det är mycket positivt att vi klarar miljökvalitetsnormerna, redan med första årets luftmätningar vid Råsundavägen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Det är glädjande att resultatet av luftmätningen i Solna visar på halter under gränsvärden. Samtidigt finns det mycket som både staden och Solnaborna kan göra för att fortsätta förbättra luftkvaliteten, säger Bernhard Huber, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Utsläppen har minskat sedan 90-talet

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid och även kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen minskat. Trots förbättrad luftkvalitet finns vissa luftföroreningar, framförallt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), som fortfarande riskerar att ligga på för höga nivåer, särskilt i städer.

Klarar miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Mätningarna för 2019 i Solna visar att halterna av luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar i staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid uppnås även miljömålet för ”Frisk luft.” Miljökvalitetsnormer för luft, som finns i svensk lagstiftning, syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormerna består av gräns- och målvärden (framförallt års- och dygnsmedelvärden) för ett antal hälsoskadliga luftföroreningar.

Resultat i korthet

PM10

Årsmedelvärdet av partiklar PM10 var 17,2 μg/m³ och antalet dygn med ett dygnsmedelvärde över 50 μg/m³ var 22 dygn. Det innebär att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 40 μg/m³ och max 35 dygn med dygnsmedelvärde över 50 μg/m³ klarades. Miljömålet för årsmedelvärden och dygnsmedelvärden överskreds vid mätplatsen.

PM2,5

Årsmedelvärdet av partiklar PM2,5 var 6,0 μg/m³. Det innebär att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 25 μg/m³ klarades. Miljömålet klarades för både årsmedelvärden och dygnsmedelvärden.

Kvävedioxid

Årsmedelvärdet av kvävedioxid var 17,8 μg/m³ och antalet dygn med ett dygnsmedelvärde över 60 μg/m³ var 1 dygn. Det innebär att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde 40 μg/m³ och max 7 dygn med dygnsmedelvärde över 60 μg/m³ klarades. Även normen för timmedelvärden (max 175 timmar över 90 μg/m³) klarades. Miljömålen för både årsmedelvärden och timmedelvärden klarades.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum