Norrköpings kommun

Resultatet av årets medarbetarundersökning

Dela

Drygt 7500 av kommunens medarbetare, vilket motsvarar 69 procent, svarade på den kommunövergripande medarbetarenkäten för 2020. Resultatet visar på en positiv utveckling överlag. 2020 har inneburit nya förutsättningar och stora ansträngningar för alla med anledning av pandemin. Trots det visar enkäten att väldigt många upplever att det finns goda möjligheter att vara med och påverka på sin arbetsplats.

Den kommunövergripande undersökningen som genomförs i december varje år har syftet att mäta måluppfyllelse på kommunnivå kring delaktighet och ambassadörskap, förekomst av kränkande särbehandling och trakasserier samt SKRs utvärdering av arbetsgivarpolitiken HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).

Enkäten går ut till alla medarbetare som har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning med månadslön.

De tre områden där vi ser den finaste utvecklingen är följande:

  • Ambassadörsindex har ökat och delaktighetsindex ligger kvar på samma höga värde som 2019.
  • När det gäller kränkande särbehandling har vi en positiv utveckling jämfört med 2019. Även siffrorna för diskriminering och sexuella trakasserier har minskat. Fler vet dessutom vart de ska vända sig om de blir utsatta.
  • HME-index, som mäter Hållbart Medarbetar Engagemang, har gått upp. Både samtliga tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning och totalindex.

- Det är glädjande att enkätens övergripande resultat ytterligare gått framåt trots de stora påfrestningar som organisationen genomgått under året på grund av pandemin. Det är nu viktigt att vi alla fortsätter arbeta för en god arbetsmiljö, skapar delaktighet för medarbetarna för att bibehålla det höga resultatet och förhoppningsvis stärka det ytterligare, säger Anna Thörn, personaldirektör.

Mätningen på kommunnivå fokuserar på att följa upp de personalpolitiska målen som kommunfullmäktige beslutat och det är den som presenteras nu. Längre fram kommer en medarbetarundersökning på enhetsnivå genomföras i nytt utförande. Den utgör enhetens skyddsrond för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Genom en särskild chefsenkät följer kommunen också upp chefers organisatoriska förutsättningar, som utgör chefers OSA-skyddsrond. Syftet med de två sistnämnda är att ligga till grund för verksamhetsutveckling.

Kontakt:
Anna Thörn
Titel: Personaldirektör
Telefon: 011-15 16 26

__________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

 


Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings äldreboenden är klara med vaccinationerna22.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Vaccineringen av de boende inom särskilt boende för äldre i Norrköping är klar sedan någon vecka tillbaka. Alla boende har erbjudits vaccin, de som haft möjlighet och tackat ja till vaccination har nu fått både första och andra dosen. – Det känns jättebra och är en milstolpe att vara i hamn med vaccinering för våra boende på särskilt boende som tackat ja till vaccination, säger Anneli Granath, områdeschef, särskilt boende, vård- och omsorgskontoret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum