SKGS

Riksdagen godtar ren förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätsmonopolet

Dela

Efter svidande kritik avfärdades Regeringens proposition om särskilt investeringsutrymme av en majoritet i Riksdagen i maj 2020. SKGS konstaterar med besvikelse att den nu godtagna propositionen i allt väsentligt innehåller samma förslag som tidigare och att inga förändringar har gjorts som åtgärdar de allvarliga brister som vi och inte minst expertmyndigheten Energimarknadsinspektionen påtalat.

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos

För att undvika en ren förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätmonopolet hade följande förändringar varit nödvändiga:

  • Elnätsföretag ska göra investeringar utöver de som de redan är kostnadstäckta av regleringen.
  • Elnätsföretag som använder det särskilda investeringsutrymmet ska visa att de vidtagit åtgärder som stärker kapaciteten i elnäten utöver redan planerade och kostnadstäckta investeringar. Elnätsföretag som inte kan redovisa att så skett ska förlora rätten att använda det särskilda investeringsutrymmet och kunderna ska kompenseras.

SKGS anser att beslutet med stor tydlighet visar att kundperspektivet inte tillmäts någon betydelse i elnätsregleringen.

  • Förslaget ger ensidigt fördel åt den starkare parten och brister i kundperspektiv
  • Förslaget innebär ett kringgående av begränsningen av elnätsbolagens möjligheter att föra vidare outnyttjat underskott i mer än en tillsynsperiod
  • Förslaget tillför inget som inte redan krävs av eller garanteras av den gällande elnätsregleringen vad gäller elnätsföretagens kostnadstäckning
  • Förslaget skapar inga drivkrafter för elnätsföretag att investera för att avhjälpa kapacitetsbrist
  • Föreslagen rätt att fördela investeringsbeloppen mellan olika redovisningsenheter strider mot elnätsregleringens grundprinciper
  • Energimarknadsinspektionen avstyrker från införande av förslaget

- Elnätet är till för kunderna, vi behöver en reglering av elnätmonopolet med ett tydligt kundperspektiv som levererar en stabil överföring till lägsta kostnad. Det är tydligt att dagens reglering är otillräcklig, säger Mikael Möller, IKEM och talesperson i elnätsfrågor för SKGS.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos
Ladda ned bild

Om

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins elfrågor.

Följ SKGS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SKGS

Välkommet besked om kommande förändringar i nätregleringen24.10.2017 10:19:00 CEST | Pressmeddelande

SKGS välkomnar de förslag till skärpning av elnätsregleringen som Energimarknadsinspektionen (Ei) idag lämnat över till regeringen. - Förslagen är omfattande och vi kommer att analysera dem i detalj, men vårt första intryck är att de innehåller flera förslag som tydligt stärker kundens position. Dit hör till exempel en mer rimlig kalkylränta, en tydlighet om hur räntan ska fastställas och avskaffande av den så kallade 30-årsregeln. Förslagen är med andra ord helt klart steg i rätt riktning, säger Mikael Möller, ansvarig för nätfrågor inom SKGS. - Vi upplever att Ei med sina förslag tydligt tar sitt uppdrag att skydda kunderna på allvar. Det är viktigt att komma ihåg att elnät handlar om monopol och att nätbolagen är företag som vill maximera sin vinst. Eftersom det inte finns någon konkurrens i ett monopol har vi kunder inget annat nätbolag att gå till om överföringen brister eller är för dyr, fortsätter Mikael Möller. Ei har sedan länge flaggat för att nätregleringen behöver revideras

Välkommet budgetbesked för Sveriges elförsörjning20.9.2016 09:38:00 CEST | Pressmeddelande

I budgetpropositionen ger regeringen besked om att effektskatten på kärnkraft fasas ut till 2018 och att fastighetsskatten på vattenkraft sänks i fyra steg fram till och med 2020. - Det är bra att arbetet nu startats med att fullfölja den energiöverenskommelse, som slöts mellan fem riksdagspartier i juni i år och vi välkomnar de budgetbesked regeringen gett idag, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Skattesänkningarna gör att det bör finnas förutsättningar för att köra de sex yngre kärnkraftsreaktorerna sina tekniska livslängder och för att göra nödvändiga återinvesteringar i vattenkraften, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS. - Nu vill vi också se att regeringen går vidare med de övriga delarna av överenskommelsen. Dit hör bland annat vattenkraftens tillståndsprövningar och utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det vore bra både för att värna Sveriges klimatsmarta elsystem och för jobben i basindustrin, avslutar Anna Holmberg. För frågor, kontakta Anna Holmberg, 072-722 72

Välkommet att väl fungerande elsystem värnas10.6.2016 16:10:00 CEST | Pressmeddelande

Dagens besked att en energipolitisk överenskommelse har nåtts är välkommet enligt basindustrin. - Det är bra att fem partier nu har gjort upp. Överenskommelsen visar att partierna insett hur viktigt det är att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige. Tack vare sin mix av produktionsslag är svensk elförsörjning i världsklass och ger konkurrenskraftig, leveranssäker och koldioxidsnål el, säger Carl-Michael Raihle, ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Partierna har kommit överens om att förlänga och utökat stödet till förnybar elproduktion. - Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kommer att driva fram ytterligare investeringar i kraftproduktion i en situation, där marknaden inte efterfrågar den. Det bör leda till fortsatt låga elpriser, vilket är gynnsamt för industrins konkurrenskraft, men vi oroas över hur det långsiktigt kommer att påverka marknadens funktion och lönsamheten för existerande investeringar, fortsätter Carl-Michael Raihle. Finansieringe

Carl-Michael Raihle ny ordförande för SKGS15.3.2016 09:26:00 CET | Pressmeddelande

Carl-Michael Raihle har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS. Han ser fram emot sin nya roll och menar att SKGS arbete är viktigare än någonsin. Carl-Michael Raihle arbetar till vardags som affärsområdeschef för Ovako Hofors. Han har tidigare varit divisionschef på Luvata och haft flera tunga positioner inom Outokumpu. Med över 20 års erfarenhet av basindustrin vet Carl-Michael Raihle hur avgörande elsystemet är för svensk industris konkurrenskraft. När han fick erbjudandet att ta över ordförandeklubban i SKGS var han därför inte sen med att tacka ja. - SKGS är en kraftfull röst för ett framtida elsystem som fortsatt säkrar tillgången på el med god kvalitet, till konkurrenskraftiga priser och med lågt klimatavtryck. Med tanke på de stora utmaningarna som svensk elförsörjning står inför är SKGS arbete viktigare än någonsin. Därför var det självklart för mig att tacka ja när jag blev tillfrågad om att leda SKGS, säger Carl-Michael Raihle. SKGS kommer fortsätta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum