Srf konsulterna

Risken är för stor med korttidsarbete

Dela

Över 70 000 företag har, med anledning av coronapandemin, ansökt om stöd för korttidsarbete sedan möjligheten öppnades den 16 mars. Att korttidsarbete hanteras rätt är avgörande för individ, näringsliv och samhälle. Som representanter för lönebranschen är vår bedömning att risken är att överhängande att vi får ett stort bakslag som skulle kunna undvikas.

– Efter att företagen nu anammat möjligheten med korttidsarbete kom signaler om att systemet missbrukas, ibland med uppsåt men fram för allt handlar det om att regelverken inte är lätta att efterleva. Just detta är något som fortfarande går att avhjälpa, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig inom lön hos Srf konsulterna

Srf Lönsam, som är Srf konsulternas samverkansgrupp med landets löneprogramleverantörer, vill snarast komma i kontakt med Tillväxtverket. Lönebranschen ser ett stort behov av att gemensamt skapa relevanta rutiner och förtydliganden för att näringslivet ska ha en chans i den kommande avstämning som ska göras med början den 16 juni.

– Det är uppenbart att vi inte riktigt talar samma språk kring lönehantering och det är av yttersta vikt att det finns en tydlighet i de anvisningar som Tillväxtverket ger inför stundande avstämningsprocess. Främst för att undvika ett bakslag på den goda intention man har med korttidsarbete. Om regelverken ska kunna efterlevas måste företagen få tydlighet, säger Zennie Sjölund.

Den praktiska hanteringen i genomförandet av korttidsarbete hamnar i löneprocessen. Tolkningen av regelverken, utifrån de 558 kollektivavtal som behandlar korttidsarbete, är en viktig del i att hanteringen blir korrekt. Att det finns systemstöd för beräkning av lönerna blir avgörande för att på ett bra sätt kunna hantera korttidsarbete. Och framförallt det som nu många står inför, att skicka in avstämningar till Tillväxtverket. Avstämningarna kan vara direkt avgörande för företagens överlevnad.

– Tillväxtverkets exempel utgår från att alla arbetar samma tid varje dag, men förutsättningarna för att beräkna lön varierar utifrån anställningsform. Konsekvensen kommer med största sannolikhet innebära att beräkningarna blir felaktiga. Vi kan lön och är en mycket lämplig referensgrupp för att få ordning på alla frågor som både lönebranschen och näringslivet behöver svar på, avslutar Zennie Sjölund.  

Srf konsulterna har, från flera håll sökt Tillväxtverket för att reda ut dessa och andra otydligheter utan framgång.

Läs mer om problematiken kring regelverken >>

Nyckelord

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Bilder

Om

Srf konsulterna
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se
Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Redovisningsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

SKI genomförde 2019, på uppdrag av Srf konsulternas, en branschstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet av studien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

”De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna, säger Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

Öppet brev till Tillväxtverket: Samverkan nyckeln till framgång5.6.2020 15:22:56 CESTPressmeddelande

Srf konsulterna vill uppmana Tillväxtverket att samverka med Srf konsulterna. Branschförbundet Srf konsulterna har över 5 000 medlemmar av välutbildade Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Våra medlemmar är rådgivare till 330 000 företag inom alla branscher. Dessa, till största delen småföretag, utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv. Sedan 1936 har våra medlemmar arbetat med småföretagarnas ekonomi genom företagens olika faser, konjunkturer, kriser och samhällsförändringar. Srf konsulternas kunskap och insikt om småföretagarnas ekonomiska förutsättningar är unik och djup. Under decennierna har Srf konsulterna haft en god samverkan med de myndigheter som berör just småföretagarnas förutsättningar och villkor. Samarbetet med Skatteverket har utvecklats på ett föredömligt sätt, inte minst under coronakrisen där dialog och samverkan kännetecknat de senaste månaderna. Olika åtgärdspaket har införts för att stötta näringslivet. Svåra beslut har behövt f

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB26.3.2020 14:06:00 CETPressmeddelande

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand. En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas av regeringen för att hjälpa företagen genom krisen. För att kunna erhålla och ta emot stöd krävs god kunskap om förutsättningarna och dess effekter på både kortare och längre sikt. För att få god effekt av stödåtgärderna krävs vägledning som majoriteten av företagen får av sin redovisnings- och lönekonsult. Detta har uppmärksammats av andra länder som till exempel Storbritannien, som har deklarerat lönekonsulter som en samhällsbärande funktion för att landets ekonomi ska fortsätta att fungera. Även Sveriges anställda i små som stora företag är beroende av att lönen utbetalas när den ska och att rapporteringe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum