Socialdemokraterna

S satsar tre nya miljarder för vård i tid och att korta vårdköerna

Dela

Svensk sjukvård har medicinsk kvalitet av mycket hög klass, samtidigt väntar idag var tredje patient längre än vårdgarantins 90 dagar på operation, och var fjärde på ett besök inom specialistvården. Socialdemokraterna vill göra mer för att korta vårdköerna och går nu till val på ytterligare tre miljarder kronor och en generalplan för vård i tid och att korta vårdköerna.

- I ett starkt samhälle ska du kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Vi går tillval på den största satsningen i modern tid för att stärka vården och korta vårdköerna. Det är genom investeringar i vården fler kan anställas och köerna kortas – inte genom privatiseringar och skattesänkningar för de rikaste, säger Magdalena Andersson (S)

Socialdemokraterna vill ge ett permanent tillskott till landstingen på tre miljarder per år för vård i tid och att korta vårdköerna, genom det generella statsbidraget. De första två miljarderna betalas ut när staten och landstingen är överens om generalplanen för vård i tid. Den sista miljarden betalas ut stegvis först när resultat uppnåtts – det krävs att landstingen gör det som man kommit överens om i generalplanen. Det handlar både om att göra de strukturella åtgärder som överenskommits, men också om att vårdköerna faktiskt börjar kortas.

- Tre miljarder kronor för vård i tid motsvarar femtusen sjuksköterskor. Dessa pengar kommer att ge fler vårdplatser, ge personalen fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Det är så vi kortar köer och bygger ett starkt samhälle, ett tryggare Sverige, säger Annika Strandhäll (S).

Generalplanen för vård i tid ska tas fram tillsammans med landstingen och i dialog med både patientorganisationer och fackförbunden i vården. Planen, som ska lista de åtgärder som krävs för att långsiktigt och strukturellt kapa vårdköerna, har tre huvuddelar:

  1. Vårdens personalförsörjning, fler anställda inom vården och bättre villkor för de anställda
  2. Effektiva vårdprocesser, utökat samarbete mellan olika landsting/regioner för att gemensamt korta köer
  3. Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker

Den borgliga regeringens kömiljard ledde till att vårdens personal allt för ofta tvingades att fokusera på de lättare patienterna för att fixa till statistiken, snarare än på dem med störst behov. Ett tydligt avsteg från principen om vård efter behov. Kömiljarden gjorde att landstingen tävlade mot varandra i stället för att samarbeta för alla patienters bästa. Den tvingade redan pressad befintlig personal att springa ännu fortare istället för att förbättra arbetsvillkoren. Socialdemokraterna satsar mycket mer på att korta köerna och komma åt dess orsaker än de borgerliga partierna.

Socialdemokraterna kommer satsa totalt 17,8 miljarder till sjukvården nästa mandatperiod. Det är den största satsningen på hälso- och sjukvården i modern tid och mer än alla andra partier satsar.

Kontakt:
Gösta Brunnander hos Magdalena Andersson, 072 544 28 66
Jakob Andersson hos Annika Strandhäll, 072 450 41 85

Nyckelord

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum