Inera AB

Så kan regioner och kommuner spara miljarder och stötta vården med digitalisering

Dela

2,4 miljarder kronor per år, så mycket sparar Sveriges regioner på att använda tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Det visar beräkningar som Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR har gjort. Men det här bara ett av flera områden som kan effektiviseras framöver.

I mars överöstes 1177 Vårdguiden på telefon av frågor. Antalet telefonsamtal ökade med 800 procent och sajten 1177.se hade nära 19 miljoner besök. Väntetiderna för att få hjälp och råd av en sjuksköterska blev långa och Inera mobiliserade snabbt för att öka kapaciteten så att regionerna kunde anställa ännu fler sjuksköterskor som svarade på samtalen.

-      Under covid-19-pandemin kunde Inera på väldigt kort tid mobilisera, när efterfrågan på hjälp och stöd slog i taket. Men 1177 Vårdguiden på telefon är också ett bra exempel på hur sjukvården i regioner kan spara pengar genom att göra investeringar på nationell nivå. Vi lever på ett helt annat sätt idag. Förväntningarna på att vi ska arbeta och leva alltmer digitalt är stora. När vi vill säkra hög kvalitet och tillgänglighet så bidrar Inera med teknik som kan användas lokalt, säger Annika Wallenskog.

Enligt beräkningar som Annika Wallenskog har gjort gör Sveriges regioner en nettovinst på 2,4 miljarder per år genom att använda 1177 Vårdguidens telefonitjänst. Beräkningarna baseras på ett antal antaganden, enkätundersökningar och rekommendationer. Bland annat har man tagit med beräkningar på vad man tjänar på att patienter inte åker till en akutmottagning eller en vårdcentral, utan istället väljer att ringa 1177 och får den hjälp som de behöver. Efterlevnaden till råden är redan mycket hög, över 90 procent av de som ringer följer dem. Men även om bara 80 procent följer rekommendationerna skulle ändå kostnaderna minska med runt 2 miljarder kronor.

Ett annat exempel som Annika Wallenskog tittat på är kring kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet, för behandling vid sömnstörning. Av de som genomför digital KBT-behandling av sömnstörning blir knappt hälften hjälpta. Behandling via nätet kostar cirka 8 000 kronor per patient, vilket är 5 000 kronor billigare än att träffa en terapeut cirka 10 gånger. För varje 1 000-tals personer som genomför digital behandling mot sömnstörning så sparar man 5 miljoner kronor. Om hälften av de personer som lider av sömnbesvär skulle behandlades via nätet i stället för hos en terapeut skulle besparingen bli nära 2 miljarder kronor per år.

-      Inera kan erbjuda en stabil, grundläggande infrastruktur och informationshantering på nationell nivå där det behövs. De har redan en grundarkitektur på plats. På så sätt slipper 21 regioner och 290 kommuner ta fram egna lösningar, vilket skulle kosta i vissa fall betydligt mer, säger Annika Wallenskog.

År 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Här har Inera en central plats framöver.

Bilder

Dokument

Om

Inera AB
Inera AB
Tjärhovsgatan 21
118 93 Stockholm

Reception: 0771-25 10 10https://www.inera.se/

Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Inera ägs av SKR, regioner och kommuner. Inera koordinerar och stöttar utveckling för  regioner och kommuner kring digitala lösningar. Exempel på tjänster som regioner valt att samarbeta kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar för den tekniska infrastrukturen och arkitekturen som är en förutsättning för de nationella tjänsterna.

Mer information:

Statistik om Ineras tjänster på 1177
Om Inera
Om 1177.se
Om Covid-19
Om Provtaging

Pressfrågor:
Yvonne Edenholm, pressansvarig
yvonne.edenholm@inera.se
Tel: +46738623822

Följ Inera AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inera AB

Digital utveckling för hela Sveriges vård i 1177 Vårdguiden24.6.2020 08:30:42 CESTPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 har ökat takten i vårdens digitalisering, med nya nationella och regionala lösningar. Inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen om God och nära vård har Inera på kort tid utvecklat nya funktioner i 1177 Vårdguiden. När behovet av provtagning för covid-19 ökade veckorna innan midsommar skruvades utvecklingstakten upp ytterligare. Ett par dagar efter lansering hade mer än 100 000 stockholmare beställt provtagningar via 1177 Vårdguiden och stora delar av landet är på gång att använda den möjligheten.

Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden11.6.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner. Nu har även kommunerna bestämt att låta invånare att ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.

Digitalt möte – ny och kraftfull produkt för video- och distansmöten i kommuner och regioner3.6.2020 09:57:41 CESTPressmeddelande

Samhället har på kort tid ställt om och anpassat arbetssätt från fysiskt till digitalt via video och distansmöten. I regioner och kommuner har behoven ökat radikalt i olika verksamheter. För att möta de större behoven har Inera och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på kort tid nu utvecklat den nya tjänsten Digitalt möte, inom tjänsten Video- och distansmöte. Digitalt möte skapar nytta för kommuner och regioner, eftersom det blir både säkrare och enklare att använda videomöten för kontakt med invånare och för förvaltning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum