If Skadeförsäkring

Så kom If-utredarna Arbogakvinnan på spåren

Dela

När Göran Möller mördas i sin sommarstuga i Arboga besannades Ifs utredare Mårten Sällström och Gunilla Andréns värsta farhågor. De hade länge förgäves försökt få polisen att starta en förundersökning mot dottern Johanna Möller. ”Vi var rädda för vad hon skulle göra”.

Gunilla Andrén och Mårten Sällström. Foto: Larmtjänst
Gunilla Andrén och Mårten Sällström. Foto: Larmtjänst

Under de senaste veckorna har SVT och TV3 sänt varsin dokumentärserie om det omtalade stugmordet i Arboga. Medverkar i båda gör If-utredarna Mårten Sällström och Gunilla Andrén. Här får de ge sin egen, mer detaljerade version av det ovanliga försäkringsärende som senare skulle göra dem till nyckelpersoner i en av Sveriges mest uppmärksammade mordutredningar.

Johanna Möller och hennes pojkvän Mohammad Rajabi sitter sedan i vintras i fängelse, dömda för mordet respektive mordförsöket på Möllers föräldrar i en sommarstuga vid Hjälmaren i början av augusti 2016. När historien först uppdagas blir ”Sommarstugemorden i Arboga” en riksnyhet och utredningen en följetong under sensommaren och hösten. Men i den stund nyhetsbilderna kablas ut i medierna har If-utredarna Mårten Sällström och Gunilla Andrén redan varit Johanna Möller på spåren i snart ett års tid. Och det med anledning av en händelse längre bak i tiden – de dunkla omständigheterna kring dödsfallet av Möllers tidigare man, Aki Paasila.

Det hela börjar i augusti 2015 då Johanna Möller hör av sig till If för att söka ersättning från sin man Aki Paasilas livförsäkring, som hon var ensam förmånstagare till. Det har då gått fyra dagar sedan dödsfallet, och ett drygt halvår sedan livförsäkringen, med det förhållandevis höga försäkringsbeloppet 2 miljoner kronor, tecknades.

Handläggaren som tar hand om fallet i Göteborg gör en snabb bakgrundkoll, och märker att If haft kontakt med personen som tecknat försäkringen. Men mailadressen som If haft kontakt med är inte Aki Paasilas, utan förmånstagare Johanna Möllers.

- Livförsäkring tecknar man vanligtvis elektroniskt. Men i det här fallet hade vi behövt kontakta den som försökt teckna försäkringen eftersom det försäkringsbelopp som angetts, 3,5 miljoner kronor, överskred den maxgräns vi har på If. Det betraktades då som ett tekniskt fel. ’Hej Aki’, hade vi skrivit i svaret, eftersom vi ju trodde att det var han som försökt teckna försäkringen, säger Mårten, som i det här skedet fått uppgiften att utreda fallet från Göteborg.

Utöver det faktum att kontakten skett via förmånstagare Johanna Möllers mailadress, tycker Mårten, när han tittar igenom mailkontakten, att det också är konstigt att mailen var osignerade.

- Det stod bara MVH, säger Mårten.

Den inledande misstanken rör alltså om Aki Paasila faktiskt var den som tecknat sin egen livförsäkring, och huruvida han ens haft kännedom om att en försäkring tecknats i hans namn. Tre veckor efter dödsfallet meddelar Göteborgskontoret polisen att Paasila hade en nytecknad livförsäkring om 2 miljoner kronor hos If, och att det fanns frågetecken kring försäkringens tecknande.

För att underlätta den vidare utredningen kopplas Gunilla Andrén in från kontoret i Stockholm. Bland annat ska hon inleda kontakt med Aki Paasilas närstående i Gustavsberg utanför huvudstaden, för att skapa sig en klarare bild av omständigheterna kring försäkringens tecknande. När hon visar mailen för familjen är de säkra på sin sak:

- Aki har inte skrivit detta, sa de, säger Gunilla, som efter egen kontakt med Johanna Möller snabbt fick misstankar om vem det faktiskt var som varit i kontakt med If:

- Högskolestudier till trots skrev Johanna Möller med bedrövlig svenska, som var lätt att känna igen. Och de mail hon senare skickade till oss var också undertecknade med MVH, precis som i mailet som påståddes vara skrivet av Aki Paasila.

Mårten och Gunilla blir ännu säkrare på sin sak när de med hjälp av It-tekniker lyckas bekräfta att försäkringen tecknats från en IP-adress i Eskilstuna, där Möller bodde, vid en tidpunkt då Aki Paasila befunnit i Stockholm.

Man tyckte sig alltså ha skäl att kunna förklara försäkringen ogiltig, men vid det här laget hade Gunilla och Mårten börjat misstänka att kanske rörde sig om någonting mer än ett försäkringsärende. Framförallt via kontakten med Aki Paasilas familj, som verkade säkra på att Johanna Möller inte bara förfalskat hans livförsäkring, utan att hon också haft med Aki Paasilas död att göra. Från familjen får utredarna bland annat veta att Paasila under mystiska omständigheter blivit svårt sjuk under parets spontant beslutade bröllopsresa till Egypten i månadsskiftet januari/februari 2015. Till läkaren hemma i Sverige uppgav han att han trott sig blivit förgiftad.

- Det var bara några dagar efter det att den första premieinbetalningen gjorts på den nytecknade livförsäkringen i Akis namn, inflikar Mårten.

För att se det här innehållet från res.cloudinary.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.Tidslinje över utredningsförloppet

Mårten och Gunilla känner vid det här laget att så mycket besvärande uppgifter uppdagats att de behöver dela med sig till polisen ännu en gång. Så de kontaktar förundersökningsledaren i Köping.

- Det händer ganska ofta att vi som försäkringsbolag har kontakt och samverkar med polisen. Vi tänkte och trodde att vi skulle utbyta information – eftersom vi var helt övertygade om att de också hade misstankar. Så vi blev väldigt överraskade när det visade sig att så inte var fallet, säger Mårten.

Och Gunilla fyller i:

- De ville inte hjälpa oss att få kontakt med polispatrullen som var på plats vid 112-larmet. Och vid mötet med handläggaren och förundersökningsledaren i Köping var det som om de redan bestämt sig: inget brott hade begåtts. Några utredningsåtgärder vidtogs inte efter mötet. Handläggaren sa att han skulle gå i pension några månader senare.

Gunilla och Mårten beslutar sig för att själva träffa Johanna Möller – i första hand för att få underlag för ett slutgiltigt beslut i försäkringsärendet. Mötet äger rum i april 2016, och nu blir dubierna bara fler. Utredarna, som tidigare begärt ut och läst ett skript över hennes första samtal till SOS Alarm efter Aki Paasilas död, märker snabbt att de detaljer Möller nu lämnar kring den påstådda drunkningsolyckan inte stämmer överens med dem hon uppgett i larmsamtalet. Och de tycker dessutom att det finns en serie oklarheter och luckor i historien hon lämnar kring sitt beteende under kvällen, natten och morgonen då dödsfallet inträffade.

- Vi blev också förvånade över det hatiska, aggressiva sätt som hon talade om Aki. Det var som om hon inte kunde dölja det, säger Gunilla.

Men det kanske märkligaste av allt under mötet var upptäckten av att Johanna Möller hade ljugit för sina egna föräldrar om omständigheterna bakom mannens död – till dem hade hon sagt att han dog i en arbetsplatsolycka, inte genom drunkning.

- Det var den lögnen som var spiken i kistan, som gjorde att vi insåg vem vi hade framför oss, säger Gunilla.

Men också ytterligare indicier dyker upp. Gunilla och Mårten får från annat håll reda på att Aki Paasila innan dödsfallet under en längre period försökt teckna ytterligare en livförsäkring. Denna hos Folksam, med ett försäkringsbelopp på hela sex miljoner. Kontakten hade inletts redan i november 2014, men på grund av det höga beloppet hade Folksam, för att vilja ingå avtal, begärt att Aki Paasila först skulle genomgå tre läkarundersökningar. Två av dessa tre hann Paasila genomföra under våren 2015.

- Sammanlagt hade ersättningen för dödsfallet alltså kunnat bli 8 miljoner, säger Mårten.

Från den inkopplade handläggaren på Folksam får utredarna också veta att Johanna Möller under våren 2015 vid ett flertal tillfällen hört av sig till Folksam för att påskynda handläggningen och få försäkringen att träda i kraft. Och därtill att hon några veckor in på hösten, efter det att maken avlidit, hört av sig till försäkringsbolaget för att anmäla dödsfallet i tron om att livförsäkringen faktiskt var gällande.

Med allt detta i ryggen känner sig Gunilla och Mårten tvungna att göra ytterligare försök hos myndigheterna. Samtidigt som kommunikationsavdelningen på If börjar släppa detaljer från utredningen till media för att öka påtryckningarna på polis och åklagare att ta upp fallet på nytt gör Gunilla och Mårten, nu långt utanför sina ordinarie arbetsuppgifter, en ny sammanställning av utredningen och skickar den till förundersökningsledaren i Köping. Denne vill fortfarande inte ändra sitt beslut, men begär själv en prövning av det hos åklagarmyndigheten i Västmanland.

Samtidigt försöker utredarna in i det sista dra ut på slutbeskedet till Johanna Möller om att hon nekats ersättning från livförsäkringen hos If.

- Eftersom vi var rädda för vad hon skulle göra, och vi kände att det var bråttom. Vi hade ju fått höra från Akis anhöriga att hon hade planer på att bränna ner sina föräldrars sommarstuga när de låg och sov på övervåningen, för att få loss arvspengar, och vi var oroliga för att avslaget på livförsäkringen skulle trigga henne, säger Mårten.

Men hos åklagarmyndigheten går ärendet i stå. Det blir missförstånd rörande vem som skickat in handlingarna, som läggs åt sidan, och när Gunilla hör av sig igen har åklagaren som tagit beslutet gått på semester. Gunilla får den jourhavande åklagaren i Västmanland att inse att ärendet behandlats fel, och denne föreslår nu att man ska göra en ny prövning gällande beslutet om förundersökningen.

- Jag sa att ”det har vi inte tid med”, och meddelade att vi i stället skulle vända oss till riksåklagaren med en begären, säger Gunilla.

Samtidigt känner utredarna att man inte längre kan hålla på avslagsbeskedet till Johanna Möller, som till slut går ut i mitten av juli 2016. Detta sker alltså ungefär tre veckor innan mordet respektive mordförsöket på hennes föräldrar. Under de tre veckorna försöker Johanna Möller också överklaga beslutet, först i mailkontakt med Mårten och sedan i samspråk med kundombudsmannen.

Ifs begäran om överprövning hamnar hos överåklagare vid utvecklingscentrum i Göteborg, Marianne Ny, och här får utredarna till sist gehör. På Ifs utredningsmaterial utfärdas därifrån direktiv till polismyndigheten att inleda förundersökning om mord på Aki Paasila och försök till grovt försäkringsbedrägeri mot If. Det sker den 11 augusti. Men då är det redan försent – mordet på Johanna Möllers far Göran Möller och mordförsöket på modern Anki Möller har vid det laget redan inträffat åtta dagar tidigare. Direktivet om att inleda förundersökning ges alltså utan vetskap om dådet i föräldrarnas sommarstuga vid Hjälmaren, som polisen då ännu inte gått ut med i pressen.

Mårten blir kort därefter kontaktad av polis som nu plötsligt är intresserade av den information utredarna fått fram – men han får ingen information om att fallet vid det här laget taget ytterligare en vändning. Mårten får pussla ihop bitarna själv, och det är först när det går ut nyhetsbilder från sommarstugan i tidningarna som han förstår hur allt hänger ihop. Han ringer Gunilla.

- Den var otroligt chockerande, säger Gunilla.

Vad som hade hänt om förundersökningen tagit upp tidigare kan man förstås bara spekulera i, menar Mårten och Gunilla:

- Vid skälig misstanke om mord – vilket är en väldigt låg misstankegrad – kan polisen få rättens lov att använda tvångsåtgärder, som hemlig avlyssning till exempel. Om det blivit fallet kanske saker sett väldigt annorlunda ut.

Mårten och Gunilla hade haft rätt i sina misstankar från början, även om de länge var ensamma. Men att jobba i motvind, utan gehör från polis och med den initiala nobben från åklagare, låter kanske lättare i efterhand än det faktiskt var.

- Vi hade ju press på oss. Man pendlar fram och tillbaka. Kanske överdriver jag? Man tvivlar alltid och tänker att, ja, det kanske jag gör. Därför var det tur att vi var två, säger Gunilla.

Johanna Möller dömdes för anstiftan till mord på Aki Paasila i Tingsrätten, men friades i Hovrätten där man i brist på bevisning inte fann det ställt utom rimligt tvivel att ett mord faktiskt ägt rum. För bedrägeriet mot If dömdes hon emellertid i båda instanserna.

Se också dokumentärserierna i SVT och Tv3, och lyssna på Larmtjänstpodden om fallet där Gunilla och Mårten också medverkar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Andrén och Mårten Sällström. Foto: Larmtjänst
Gunilla Andrén och Mårten Sällström. Foto: Larmtjänst
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Var fjärde mopedbil är inblandad i en olycka18.5.2022 06:59:28 CEST | Pressmeddelande

Antalet skador på mopedbilar är fortsatt hög, visar den senaste statistiken från If. Var fjärde mopedbil som är försäkrad hos If anmäldes skadad under 2021. Det vanligaste är vagnskador till följd av att man kör av vägen eller krockar med annat fordon, men det förekommer även allvarliga krockar med personskador. Ifs motorexpert Johan Granholm varnar för mopedbilarnas bristfälliga krocksäkerhet och uppmanar fler föräldrar att ta ansvar för ungdomars trafiksäkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum