Fastighetsägarna

Så konsumerade Trelleborgarna i stadskärnan – före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 ökade den totala omsättningen i Trelleborgs stadskärna med 2,4 procent. För de allra flesta branscher var utvecklingen starkare än i jämförbara städer. Den bransch som hade störst tillväxt var modehandeln, medan det var betydligt tuffare för kommersiell service. Nästan alla branscher i stadskärnan drabbades när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Trots detta visar prognosen att stadskärnan ser ut att ha behållit en något större del av sin omsättning än andra medelstora städer. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare minskade sin omsättning med 5,4 procent. Även dagligvaruhandeln minskade med 1,1 procent. Andra branscher som hotell- och restaurangnäringen visade en tillväxt på 5,1 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Modehandeln i Trelleborg bryter den trenden och ökade sin omsättning med 6,1 procent.

– Våra stadskärnor har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Trelleborgs stadskärna sin omsättning med 2,4 procent. Trelleborg hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av jämförbar storlek. I snitt minskade de medelstora städerna sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Trelleborg hade däremot ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

– En levande stadskärna är viktig för kommunens tillväxt. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Trelleborgs positiva utveckling. Trelleborg utmärker sig genom att gå emot rikstrenden och öka omsättningen inom modehandeln med hela 6,1%, vilket är unikt, säger Joakim Lindström.

– Omsättningen i Trelleborgs stadskärna växte med 2,4 procent 2019, jämfört med 2018. Detta trendbrott tillsammans med att Trelleborg prognostiseras att klara sig bättre än rikssnittet genom pandemin, hoppas jag leder till att flera företag fortsätter att satsa. Det finns en stor potential här, med en kommun i framkant och med många bostäder på väg in både norr och väster om stadskärnan, säger Zouhair Arabi-Eter, Avdelningschef Näringsliv, Trelleborgs kommun.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Trelleborgs stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat 36 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat 26 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på 18 procent och hotellnäringen ett tapp på 35 procent. Dagligvaruhandeln däremot ökade med 3 procent. Sammantaget bedöms tappet bli 13 procent. Något lägre än snittet bland medelstora städer som beräknas vara 15 procent.

– Trots rejäla minus, har det under första halvåret 2020 gått bättre för Trelleborg jämfört med andra jämförbara städer. Troligtvis beror det på att vi har varit sena med att stärka oss mot exempelvis Emporia i Malmö och näthandeln – vilket faktiskt gynnar oss nu. För det småskaliga, genuina och lokala har visat sig vara viktiga faktorer under pandemin. Till och med butiker som ingår i större kedjor med för närvarande ekonomiska svårigheter känner av den positiva Trelleborgseffekten. Citykärnan har setts som ett ”utomhusköpcentrum”, säger Lotta Wahlqvist, cityledare i Trelleborg.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Människorna har kommit tillbaka till staden och återhämtningen går snabbare än vi räknat med, men nu krävs uthållighet och fortsatt samverkan i Trelleborg eftersom vi kommer att få leva med coronapandemins effekter ett tag till. Redan innan corona såg vi en strukturomvandling av våra stadskärnor som nu har accelererats. Krisen har visat att det behövs ett enklare regelverk och snabbare hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Joakim Lindström.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Stark ekonomisk återhämtning kräver hyreshöjning på 3 till 3,5 procent under 202210.9.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin är inne i en stark återhämtningsfas. Utbudet har dock svårt att möta den snabbt växande efterfrågan, vilket har lett till ökade kostnader för många företag. För att säkra hyresrättens utveckling måste de årliga hyresförhandlingarna mellan landets hyresvärdar och Hyresgästföreningen spegla denna verklighet. Under 2022 behöver därför hyrorna höjas med 3 till 3,5 procent. Det skriver Fastighetsägarna i den Vägledning för förhandlingarna om 2022 års hyresjustering som presenteras i dag.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum