Plikt- och prövningsverket

Så många ska mönstra från din kommun

Dela
I början av året skickades mönstringsunderlaget ut till cirka 106 000 ungdomar födda 2004. Utifrån svaren har nu Plikt- och prövningsverket valt ut de drygt 19 000 ungdomar som ska kallas till mönstring. Alla som ska kallas till mönstring får nu ett besked om det men själva kallelsen med datum och tid skickas ut ungefär två månader innan mönstringsdagen. Mönstringen pågår mellan maj 2022 och april 2023.

Plikt- och prövningsverket informerar om totalförsvarsplikten

Plikt- och prövningsverket har ett informationsuppdrag inskrivet i myndighetsinstruktionen som innebär att vi ska informera Sveriges totalförsvarspliktiga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär och vilka skyldigheter man har kopplat till den.

– Vi lever i ett land med långtgående friheter och rättigheter, men det finns också skyldigheter. Några av skyldigheterna i lagen om totalförsvarsplikt är att svara på mönstringsunderlaget det år man fyller arton, att komma till mönstringen om man blir kallad och att inställa sig till grundutbildning med värnplikt om man blir inskriven, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Hög svarsfrekvens på mönstringsunderlaget

I januari skickades mönstringsunderlaget ut till drygt 106 000 ungdomar födda 2004. Nästan 97 procent av dem har svarat på frågorna. Av de ungdomar som lämnade godkända svar till mönstringsunderlaget har drygt 19 000 valts ut för att mönstra.

Bäst lämpad får göra grundutbildningen

De som efter mönstringen väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska och psykiska förutsättningar påverkar bedömningen. Av de 19 000 som kallas att mönstra är det drygt 6 000 som kommer att skrivas in till grundutbildning med värnplikt. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2004 är sommaren 2023.

Två vägar till grundutbildning med värnplikt

Den som inte kallas till mönstring, men som är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan precis som tidigare göra en egen ansökan på Plikt- och prövningsverkets hemsida.


Bifogat finns statistik över antalet som ska mönstra nedbrutet på län och kommun.

Dokument

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på fyra orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum