Försäkringskassan

Så påverkade pandemin sjukförsäkringen: slutrapport

Dela

Pandemin har gjort att risken för sjukskrivning ökat inom flera yrkesgrupper och minskat inom andra. Inom till exempel vård, skola och omsorg – vilket är kvinnodominerade yrkesgrupper – har pandemin lett till både högre risk att utsättas för smitta på arbetet men också en ökad risk för högre arbetsbelastning. Inom yrkesgrupper med kontorsarbete har risken för sjukskrivning istället minskat.

Idag släpps Försäkringskassans tredje och avslutande del av analysen kring pandemins effekter på sjukförsäkringen. Analysen visar att samma yrkesgrupper som innan pandemin hade ett stort behov av sjukförsäkringen också haft det under pandemin, och inom vissa yrkesgrupper har risken för sjukskrivning ökat.

Till mansdominerade yrkesgrupper med högst relativ risk för sjukskrivning under pandemin hör taxi-, buss- och spårvagnsförare, som under pandemin haft runt 40 procents högre risk för sjukskrivning än den genomsnittliga risken för anställda i alla yrkesgrupper.

– I de stora kvinnodominerade kontaktyrkena inom vård, skola och omsorg har pandemin både lett till högre risk att utsättas för smitta på arbetet och inneburit en ökad risk för högre arbetsbelastning, vilket i sig ökar risken för sjukskrivning. Ett exempel är yrkesgruppen undersköterskor inom hemtjänst och äldreomsorg som under pandemin haft 36 procents överrisk för sjukskrivning, säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Distansarbete har sänkt sjukfrånvaron för vissa grupper

Yrkesgrupper som utför kontorsarbete har generellt sett en lägre risk för sjukskrivning och denna risk har ytterligare minskat under pandemin.

– Kontorsarbetande har under pandemin i stor utsträckning arbetat på distans och därmed har de i lägre grad utsatts för smittorisk på arbetet, både för covid-19 men också för andra säsongsvirussjukdomar. Den här gruppen har också i lägre grad behövt avstå från arbete om de har drabbats av covidliknande symtom, vilket ytterligare har sänkt sjukfrånvaron i denna grupp, säger Fanny Jatko.

Sjukförsäkringen viktig under pandemin

Sjukförsäkring är en mycket viktig del av Sveriges välfärdssystem som fått ökad betydelse under pandemin. Sedan 2020 har flera anpassningar av sjukförsäkringen gjorts som både syftat till att minska vårdens belastning och att begränsa smittspridningen.

– Under pandemin har fler människor haft behov av ersättning för förlorade arbetsinkomster på grund av sjukdom och smitta. Samtidigt har regeländringar i sjukförsäkringen gjort att fler och nya grupper har kunnat få ersättning. Till exempel har drygt två miljoner fått ersättning för karens, säger Fanny Jatko.

Inflödet inom sjukpenning och smittbärarpenning har – var för sig – nått rekordnivåer. Försäkringskassan har även fått nya uppgifter i form av nya pandemirelaterade ersättningar, till exempel ersättning för karens, ersättning till riskgrupper samt en ny utformning av ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. Trots att socialförsäkringen och Försäkringskassan har varit utsatt för ett exceptionellt högt tryck under pandemin har Försäkringskassan klarat sitt uppdrag.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ny förvaltning av sjukförsäkring – förändringsarbete i ny fas16.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassans arbete med att förnya förvaltningen av sjukförsäkringen går in i en ny fas. Den kartläggning som Försäkringskassan gjort av myndighetens nuvarande förvaltning av sjukförsäkringen har visat på behov av förändringar: till exempel behövs bättre samverkan med andra aktörer, fler tidiga insatser i sjukfall samt kompetenshöjning hos både Försäkringskassan, arbetsgivare och hos hälso- och sjukvården. Försäkringskassan vill se en mer långsiktigt stabil och förutsägbar tillämpning av sjukförsäkringen i alla dess olika delar. Förändringsarbetet har hittills resulterat i ökat stöd till myndighetens handläggare samt en intern tillsynsfunktion vilken ska effektivisera uppföljning och lärande. Vidare har Avdelningen för sjukförsäkringen under 2021 initierat en omorganisation, från en geografisk indelning till en organisation som utgår från den situation den som är sjukskriven befinner sig i. Denna förändring förväntas både ge den som är sjukskriven bättre stöd samt bättre förutsät

Hälften av alla sysselsatta har fått ersättning för karens5.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Med syfte att minska smittspridningen införde regeringen under pandemin flera nya ersättningar i socialförsäkringen – en av dessa var ersättning för karens. En ny analys från Försäkringskassan visar att ersättningen användes av knappt hälften av Sveriges sysselsatta befolkning, framförallt av personer inom kontaktyrken. Men trots det stora användandet var det många med rätt till ersättning som inte sökte.

Ojämlika ersättningar till gravida kan påverka ekonomin20.4.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sju av tio gravida ansöker om någon typ av ersättning från socialförsäkringen under graviditeten. I en ny studie konstaterar Försäkringskassan att graviditetspenning och sjukpenning i många fall används på likartade sätt men att ersättningen för graviditetspenning är lägre än för sjukpenning. Försäkringskassan bedömer att det finns ett behov av att se över försäkringsskyddets utformning för gravida – något som regeringen också tagit initiativ till.

Smittbärarpenning viktigast i kvinnodominerade yrken under pandemin17.3.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Under pandemin ökade användningen av smittbärarpenning kraftigt. Främst är det personer som arbetar inom yrken där man har mycket kontakt med andra människor, och med begränsade möjligheter att arbeta hemifrån, som har använt ersättning – till exempel inom skola och hälso- och sjukvård. Den största gruppen mottagare har varit kvinnor i åldern 40–49 år. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum