E.ON Sverige AB

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Dela

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder från den 2 november när SWITCH, E.ONs digitala handelsplats för effekt, öppnar för sin andra säsong. Nytt är att området utökas från södra Skåne till att också omfatta två nya områden; Helsingborgsområdet inklusive Bjuv, Kullahalvön och Ängelholm samt Landskrona och Löddeköpinge.

Foto: Fredrik Jönsson
Foto: Fredrik Jönsson

Effektflexibilitet innebär att en aktör, till exempel en industri, mot ersättning, kan minska sitt effektbehov genom att dra ner på sin elförbrukning eller att en elproducent ökar sin produktion för att möta efterfrågan på effekt. Det fungerar som en delad ekonomi, ungefär som Air Bn´B. Tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”.

Handel med effektflexibilitet kan frigöra kapacitet i elnätet genom att omfördela och minska toppar i elanvändningen. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler kunder kan anslutna sig.

Samhällets elbehov ökar snabbt samtidigt som det tar tid att bygga elnät, därför är Switch ett viktigt komplement i kapacitetsbristområden. Redan vintern 2019/2020 kunde SWITCH göra skillnad och nu skalar vi upp projektet, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Totalt deltar 14 flexibilitetsleverantörer med en gemensam maxeffekt på maximalt 115 MW mot 60 MW vintern 2019/2020. Här finns tillverkningsindustrier, energibolag, fastighetsbolag och villakunder som samlas av en så kallad aggregator. E.ON ansvarar för att utveckla och driva handelsplatsen.

Flexleverantörerna bidrar till en mer effektiv användning av elnätet i Skåne vilket är win-win för både samhället och elnätskunderna. Det är unikt att så många olika typer av flexibilitetsleverantörer deltar på storskaliga demonstrationer av flexibilitetsmarknader. Att vi ser ett så stort intresse är mycket glädjande och inspirerande, säger Martin Höhler.


SWITCH kompletterar åtgärderna i den överenskommelse kring elnätskapaciteten i Skåne som träffades mellan regeringen, Svenska Kraftnät och E.ON hösten 2019. Fram tills att förstärkningarna av stamnätet är slutförda 2024 finns nu åtgärder på plats som från och med vintern 2020/2021 säkrar behovet av effekt i Skåne.


Fakta CoordiNET/SWITCH

CoordiNET, ett EU-finansierat Horizon 2020-projekt där Vattenfall Eldistribition, E.ON Energidistribition, Svenska Kraftnät och flera andra svenska och internationella aktörer samarbetar för att demonstrera flexibilitetsmarknader och dess fördelar. E.ON Energidistribition utvecklar flexibilitetsmarknadens plattform som i Skåne går under namnet SWITCH.


CoordiNet omfattar också Vattenfall Eldistributions demonstrationsprojekt i Uppsala och på Gotland.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fredrik Jönsson
Foto: Fredrik Jönsson
Ladda ned bild
Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution Foto: Christian Andersson
Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution Foto: Christian Andersson
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

E.ON satsar på vägtrafikens elektrifiering och planerar för ökade elnätsinvesteringar22.9.2020 11:05:53 CESTPressmeddelande

E.ON har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar E.ON att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Samarbete ska möjliggöra mer elnätskapacitet till Skåne7.9.2020 08:24:24 CESTPressmeddelande

Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum