Svenska institutet

Så uppfattas Sverige av EU-länderna, ny rapport från Svenska institutet 

Dela

Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023 har Svenska institutet (SI) tagit fram en rapport som har undersökt bilden av Sverige i samtliga EU-länder. SI har även undersökt kännedomen om EU och dess institutioner i medlemsländerna.

Positiv bild av Sverige men kännedomen är låg  

Bilden av Sverige är överlag god och en majoritet av allmänheten i EU-länderna har en positiv uppfattning om Sverige. Störst andelar med en fördelaktig uppfattning om Sverige finns bland allmänheten i Kroatien, följt av Lettland och Litauen.  

Det är glädjande att se att uppfattningen om Sverige är positiv inom en rad olika områden och att Sverige uppfattas vara en aktör som har relevanta erfarenheter att bidra med inom EU. Att få kunskap om bilden av Sverige i samtliga EU-länder ger en viktig vägledning inför EU-ordförandeskapet, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet

Det finns stora skillnader i kännedomen om Sverige mellan respondenterna. Kännedomen om Sverige är i många EU-länder förhållandevis låg, med undantag för i de nordiska grannländerna.  

Hos en majoritet av respondenterna i rapporten har bilden av Sverige inte förändrats det senaste året. Bland de som uppger att deras bild har förändrats är det fler som fått en bättre än en sämre bild, med undantag för i några länder. I bl.a. Finland, Danmark och Estland uppger respondenterna att de i högre utsträckning än i andra länder har sett, läst och hört om Sverige kopplat till exempelvis brottslighet och migration, vilket kan ha bidragit till att en större andel i länderna uppger att deras bild av Sverige har försämrats. 

Svenska kompetenser är relevanta i EU  

Rapporten visar att hälsa och social välfärd, följt av utbildning och mänskliga rättigheter, är de områden som Sverige främst anses ha kunskap och erfarenhet att bidra med inom i EU-samarbetet. Även inom frågor som rör klimat och hållbarhet samt fred och säkerhet uppfattas Sverige ha relevant kunskap och erfarenhet. Respondenterna i undersökningen anser att de viktigaste områdena för EU att hantera är klimatförändringar och fred och säkerhet. 

Varierande kunskap och syn på EU i medlemsländerna  

Kännedomen om EU och dess institutioner varierar mycket mellan medlemsländerna. En majoritet av allmänheten i samtliga länder har antingen en neutral eller positiv uppfattning om EU, som anses vara en viktig organisation för att adressera gemensamma utmaningar. 

Undersökningen genomfördes under perioden december 2021 till januari 2022 och besvarades av cirka 25 000 respondenter.

Läs rapporten här: https://si.se/app/uploads/2022/06/bilden-av-sverige-i-eu.pdf 

Bilder

Generaldirektör
Generaldirektör
Ladda ned bild

Om

Svenska institutet
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm

08-4537800https://si.se/

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Följ Svenska institutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet

Så uppfattades Sverige utomlands 2021 – årsrapport från Svenska institutet23.2.2022 09:54:17 CET | Pressmeddelande

Svenska institutet presenterar idag 2021 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Året präglades till stor del av coronapandemin och hanteringen av den. Dock har inte rapporteringen om den svenska pandemihanteringen varit lika omfattande som 2020. Rapporteringen speglade mer varierade ämnen, till exempel idrott, inrikesfrågor som kriminalitet och säkerhetsfrågor samt politiska händelser. Rapporten konstaterar att bilden av Sverige i utlandet är fortsatt stabil och i regel positiv.

Sveriges styrkor som kunskapsnation lyfts i Dubai13.12.2021 13:57:50 CET | Pressmeddelande

Under ”Knowledge & Learning Week” 12–18 december ansvarar Svenska institutet för programmet i den svenska paviljongen på Expo 2020 i Dubai. SI samlar då aktörer inom högre utbildning, forskning och innovation för att presentera en bred bild av Sveriges erbjudande som Kunskapsnation. Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse hos internationella företag, talanger och studenter att verka i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum