Linköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden: Satsningar på yttre ring, återvinningsstationer och Grenadjärparken

Dela

Samhällsbyggnadsnämnden fattar idag beslut om att rusta upp Grenadjärparken i Ekkällan och att anlägga fyra nya återvinningsstationer. Dessutom fattar nämnden beslut om hur yttre ring ska anpassas för att förbättra trafikflödet.

Ärende 13: Grenadjärparken ska rustas upp

Samhällsbyggnadsnämnden fattar idag beslut om att rusta upp Grenadjärparken i Ekkällan. Parken är i stort behov av upprustning och utveckling och målet är att skapa en ny stadsnära oas för Linköpingsborna.

För att stärka det övergripande gröna stråket mellan Trädgårdsföreningen och Tinnerö/Vallaskogen gör kommunen nu en satsning på att rusta upp och utveckla Grenadjärparken.

– Linköping växer och vi blir allt fler invånare. Därför är det viktigt att vi också satsar på våra parker och grönområden. Grenadjärparken är en viktig del i stadens gröna stråk och en bortglömd pärla som jag hoppas att fler Linköpingsbor kommer att upptäcka framöver, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Just nu pågår ett detaljplanearbete i området runt parken, vilket gör att parken kommer att få större betydelse som mötesplats när fler bor och arbetar i området. Därför är målet att skapa en trivsam parkmiljö med lekmöjligheter för barn. Parkens speciella kvaliteter med uppvuxna, karaktärsfulla träd och skogsmiljöer, dammar och gångsystem kommer att lyftas fram med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Tomten där Ryttargårdstorpet tidigare stod kommer också att utvecklas. Dessutom kommer parkens entréer att ses över.

Upprustningen beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor och målsättningen är att parken kan nyinvigas hösten 2020.

Ärende 15: Anpassningar av yttre ring ska förbättra trafikflödet

Breddade körbanor, ombyggda trafiksignaler och omfördelning av körfält. Det är några av Stadsmiljökontorets förslag för att förbättra trafikflödet på yttre ring.

Stadsmiljökontoret fick ifjol ett uppdrag att utreda hur framkomligheten för kollektiv- och biltrafik kan blir bättre på yttre ring. Utredningen visar att det uppstår köer i flera korsningar och vid vissa infartsleder på yttre ring under rusningstid. Kontoret föreslår därför tre typer av åtgärder som ska få trafiken att flyta bättre: tänk om, optimera och bygg om.

Stadsmiljökontoret föreslår en rad åtgärder som ska optimera trafikflödet vid korsningar och rondeller. Det handlar dels om att trimma trafiksignaler och dels att omfördela befintliga körfält. Stadsmiljökontoret föreslår också att vissa korsningar och körfält byggs om för att förbättra trafikflödet ytterligare. Till exempel ska körbanan breddas vid Kallerstadsrondellen, Garnisonsrondellen och Gumpekullarondellen.

– Det är viktigt att pendlingen fungerar, både för Linköpingsborna och för kommunens många företag. Likväl för alla östgötar som passerar kommunen varje dag. Därför gör vi nu en stor satsning på några av Linköpings flaskhalsar, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Genom att utveckla infartsparkeringarna och pendlarparkeringarna samt erbjuda prova på-möjligheter tillsammans med Östgötatrafiken går det att skapa fler hållbara resor. Det är också en del av satsningen.  

Ärende 19: Nya återvinningsstationer byggs

Det finns ett stort behov av fler återvinningsstationer i Linköping. Stadsmiljökontoret får därför i uppdrag att anlägga fyra nya återvinningsstationer under 2018.

Eftersom flera återvinningsstationer försvunnit de senaste åren tar samhällsbyggnadsnämnden initiativ att anlägga nya stationer. Stadsmiljökontoret kommer därför att anlägga fyra nya återvinningsstationer under 2018.De nya platserna som ska göras i ordning är:

  • Alkagatan, Vasastaden
  • Näckrosvägen, Sturefors
  • Ekängsvägen, Ekängen (flyttning)
  • Tallbergavägen, Hackefors

Stadsmiljökontoret har också tillsammans med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) påbörjat ett arbete med att kartlägga fler platser där det är lämpligt att placera återvinningsstationer. I samband med förtätning och planläggning av nya bostadsområden i Linköping finns det också ett behov av att säkerställa att det finns platser där invånarna kan återvinna.

Förpackningsindustrin har huvudansvaret att tillhandahålla återvinningsstationer. Mot bakgrund av det har samhällsbyggnadsnämnden tagit initiativ för att särskilt understödja att få fram platser.

– Vi vill att det ska vara enkelt att återvinna och vara miljösmart i Linköping. Trots att huvudansvaret är förpackningsindustrins tar vi initiativ till att skapa nya återvinningsstationer och bättre miljöer kring dem. Nu fortsätter arbetet att skapa fler återvinningsstationer i framtiden, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

De nya återvinningsstationerna ska ha asfalterade körytor, belysning och en lämplig inramning. Den totala kostnaden för de fyra nya återvinningsstationerna beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum