Statens veterinärmedicinska anstalt

Samling kring Stoppa kvarkan

Dela

Nu samlas flera organisationer i hästsverige och i andra länder bakom kampanjen Stoppa kvarkan. Fokus ligger på kvarka, smittskydd och att kunna prata öppet om sjukdomen för att minska stigmatiseringen av en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hästar, med över 70 drabbade stall om året.

Kampanjen mot kvarka pågår i sju dagar med olika teman.
Kampanjen mot kvarka pågår i sju dagar med olika teman.

Kvarka är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar. Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer, och ridskolor och stall kan få hålla stängt under långa tider på grund av smitta. Men smittspridningen går att förebygga och stoppa med den kunskap som finns, till exempel på hemsidan Stoppa kvarkan.

Stoppa kvarkan med hashtaggarna #StoppaKvarkan och #StoppaSmittan är en kampanj om kvarka som pågår mellan 3–9 maj 2021. Kampanjen startade ursprungligen i England, Strangles Awareness Week (SAW), av djurskyddsorganisationen Redwings Horse Sanctuary. För första gången deltar nu även Sverige och andra europeiska länder.

Kampanjen i Sverige organiseras av SVA tillsammans med HästSverige, SLU, olika hästorganisationer, veterinärer och forskare. Målet är att sprida information om kvarka och smittskydd och via sociala medier få igång hästägare att både dela sina egna historier och ge stöd till dem som drabbats av kvarka.

- Tyvärr finns det fortfarande en stigmatisering kring kvarka, vilket leder till att många drabbade är rädda för att prata öppet, berättar Linda Perttula, veterinär och kampanjansvarig på SVA. I en engelsk undersökning svarade 75% av stallansvariga att rädsla var en av de största orsakerna till att de inte ville prata offentligt om kvarka.

Förutom att hästarna lider av sjukdomen kan ridskolor lamslås och elever kan tvingas avstå ridning i veckor eller månader.

- Varje vecka drabbas i snitt ett till två stall av kvarka i Sverige. Här har många nåtts av kunskap och forskning om kvarka och vi har nått långt med öppenheten. Det finns fortfarande stor anledning att sprida kunskap, bland annat för att många stall ännu saknar rutiner för isolering av nya hästar, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär på SVA, forskare och en av grundarna till kunskapssajten HästSverige.

Förra året fick kampanjen stor uppmärksamhet i England och nådde ut till mer än en halv miljon människor. Förhoppningen är att nå ut till ännu fler i år eftersom kampanjen kommer att pågå i fler europeiska länder.

- Det senaste året har vi haft fokus på smittskydd för människor och hästar, efter både en pandemi med COVID-19 på folk och ett allvarligt internationellt utbrott av hästvirus (EHV-1). Det har gett viktiga lärdomar som vi använder när vi nu prioriterar kvarka i vårt smittskyddsarbete, säger förbundsveterinär Peter Kallings, Svenska ridsportförbundet. När vi gör rätt i vardagen med smittrisker, kunskap och öppenhet så minimeras risken för smitta och verksamheten kan hållas i gång på ett säkrare sätt.

Information om vad som händer under kampanjveckan kommer att finnas på kampanjsidan www.sva.se/stoppakvarkan. Du som vill bli ambassadör för kampanjen och som privat eller i jobbet har hästintresserade följare i dina sociala medier får gärna kontakta oss för att få information och material i förväg.

För mer information: Linda Perttula, SVA, linda.perttula@sva.se, 018-67 42 22

Kampanjsida: www.sva.se/stoppakvarkan.

Om kvarka, SVA www.sva.se/sport-och-sallskapsdjur/hast/sjukdomar/djursjukdomar-a-o/kvarka-hos-hast-streptococcus-equi

Om kvarka, HästSverige https://hastsverige.se/sjukdomar-skador/infektioner/kvarka/

Kampanjpartner:

Evidensia www.evidensia.se/hast

Svenska djurskyddsföreningen www.djurskydd.org

Universitetsdjursjukhuset hästkliniken www.universitetsdjursjukhuset.se/hastkliniken

Karta smittläge Sverige: sva.se/djurhalsa/smittlage/karta-over-kvarka/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kampanjen mot kvarka pågår i sju dagar med olika teman.
Kampanjen mot kvarka pågår i sju dagar med olika teman.
Ladda ned bild
Kvarkakampanjen logotyp
Kvarkakampanjen logotyp
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

SARS-CoV-2 påvisat hos svensk hund15.7.2021 08:28:31 CEST | Pressmeddelande

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19.

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret28.6.2021 09:48:12 CEST | Pressmeddelande

Djurens hälso- och sjukvård är av betydelse för totalförsvaret och i synnerhet avseende livsmedelsproducerande djur för att säkra livsmedelsförsörjning och människors liv och hälsa. Det finns stora fördelar med samverkan mellan humansjukvården och djurens hälso- och sjukvård. Det är några av de slutsatser som tas upp i den rapport som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) idag lämnar till regeringen.

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott14.6.2021 18:05:03 CEST | Pressmeddelande

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

Avhandling: Mastit vanligt hos pastoralisters kameler10.6.2021 07:34:57 CEST | Pressmeddelande

Genom att undersöka vilka bakterier som orsakar osynlig mastit hos kameler, dessa bakteriers känslighet för antibiotika, olika inflammationsmarkörer i kamelmjölken samt analysera DNA hos bakterierna i mjölken kunde tänkbara smittvägar inom kamelhjordar beskrivas. Det behövs en ökad förståelse för hur kamelskötarna uppfattar mastit för att kunna utveckla förebyggande åtgärder som är lokalt acceptabla och genomförbara.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum