Linköpings kommun

Samordningsplan mot segregation

Dela

Nu finns det en samordningsplan med 60 åtgärder för hur arbetet mot segregation i Linköping ska gå till. Åtgärdsplanen beskriver bland annat hur hur trygghet och gemenskap ska öka och hur fler ska komma i arbete i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Flera av åtgärderna gäller utbildning och fritid.

En stor utmaning hittills i områdena har varit att många olika aktörer har genomför insatser eller projekt var för sig utan samordning och samverkan.  Även internt inom kommunen har det funnits brister när det gäller samverkan och samordning av de insatser som genomförts i Berga, Ryd och Skäggetorp. 

– Kommunens breda arbete mot segregation i Linköping är bra men kan bli bättre genom att vi nu samordnar våra resurser och insatser så att kommunens samtliga verksamheter arbetar lika målinriktat. Det är viktigt att insatserna anpassas efter varje område och målgrupp. På så sätt kan vi uppnå bättre resultat och bryta det skadliga utanförskapet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Leva jämlikt

I planen tar man fasta på att det behövs särskilda insatser för att de som lever och bor i Berga, Ryd och Skäggetorp ska få jämlika förutsättningar och möjligheter i förhållande till invånarna i andra områden. Områdena har en hög andel invånare som är socialt och ekonomiskt utsatta, även om det finns stora skillnader inom de geografiska områdena.

– Segregation är ett tecken på splittring, ett av sätten vi kan lösa det är genom ökad samverkan. Vi ser ett behov av att öka tryggheten i Berga, Ryd och Skäggerp. Under året har vi sett både skjutningar och personrån och då måste vi agera politiskt. Den här åtgärdsplanen är ett sätt för oss att på allvar tackla problematiken och få ett mer sammanhållet Linköping, säger Denise Cassel (KD).

Det har tagits fram totalt 60 åtgärder som i de flesta fall kräver särskilda insatser när det gäller samordning och samverkan mellan förvaltningarna. Några har redan påbörjats och ingår i de basuppdrag som förvaltningar och nämnder har. Andra är en vidareutveckling av det som redan nu görs och några åtgärder är helt nya för kommunen. Utmaningarna är liknande i de olika områdena. Därför har en gemensam åtgärdsplan tagits fram. Men hur åtgärderna ska genomföras praktiskt kommer att se olika ut i områdena,  beroende på att förutsättningar och behov kan se olika ut.

Utvecklingsområden

Fem utvecklingsområden har tagits fram: 

  • Ökad trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället
  • Fler i arbete eller meningsfull sysselsättning
  • utbildning för att barn och vuxna ska nå sin fulla potential
  • Trivsamma livsmiljöer för ett sammanhållet Linköping
  • En rikare fritid för alla.

När det gäller att öka trygghet, gemenskap och delaktighet  så är en av åtgärderna att bilda områdesteam med olika kompetenser. De ska kunna möta kommuninvånarna under de tider då det finns behov. Fokus ligger på att förebygga brott. 

Ett annat sätt att öka tryggheten är att skapa  lokala brottsförebyggande grupper. Dessa ska ha det praktiska ansvaret i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Styrkor

Kultur- och fritidsdirektör Karin Olanders har haft ett samordningsansvar för att ta fram planen. Hon betonar att hon ser styrkor  i alla områden, att det är dem man nu bygger på och att samarbete är vägen framåt.

– Vi tar det här på allvar och försöker vända trenderna i dessa områden.

Hon lyfter fram arbetsmarknaden som ett exempel på ett område där den ökade samordningen märks.

Bland annat ska kommunen ta emot över 500 personer per år inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder. Här har samtliga nämnder ett ansvar för att ta fram platser.

En tanke är att bereda arbete åt dem som bor i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp  genom att man inrättar lokala driftsorganisation i området. Det kan ge arbete åt boende i området med bland annat skötsel av utemiljöerna.  

Majoriteten av åtgärderna är inarbetade i förvaltningarnas verksamhetsplaner och därmed finansierade i nämndernas internbudgetar för 2021.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum