European Energy

Samråd om solcellsanläggning i anslutning till vindkraftpark i Grevekulla

Dela

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solcellspark i anslutning till vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande anläggningen. Om solcellsparken får klartecken att byggas kan Grevekulla bli Sveriges första stora hybridanläggning med både sol- och vindkraft.

Solceller på ängsmark
Solceller på ängsmark

– Rysslands invasion av Ukraina och den nya säkerhetspolitiska ordningen i Europa aktualiserar behovet av att bli mer oberoende på energiområdet. Genom att bygga ut lokalt producerad förnybar energi kan vi säkerställa både energiförsörjning och klimatmål, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Hybridanläggningen i Grevekulla skulle årligen kunna producera energi motsvarande drygt 25 000 villors hushållsförbrukning av el. Solcellsparken står för cirka en tredjedel.

– Vind och sol har olika peaktider, både på dygnet och årsvis. Det gör dem till utmärkta komplement till varandra och ger ett jämt flöde i produktionen, säger Peter Braun.

Området för den planerade solcellsparken ligger inom samma fastighet som vindkraftparken, Grevekulla 1:7 och ansluts till E.ON:s regionnät. Solcellspanelerna är placerade på enaxlade solspårare som följer solens rörelse under dagen. Totalhöjden på solcellspanelerna är cirka 3 meter.

Samrådet pågår fram till den 11 april. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas och överlämnas till Länsstyrelsen i Östergötland som därefter fattar beslut. Efter ett positivt besked tar det 12­–16 månader att färdigställa anläggningen.

– Om processen löper som vi hoppas, kan vi producera både vind- och solkraft i Grevekulla om cirka två år, vilket skulle ge ett väsentligt tillskott av grön el i södra Sverige, säger Peter Braun.

European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan år 2008 och arbetar systematiskt med att finna lämpliga platser för sina produktionsanläggningar. Vid val av plats görs en bedömning enligt solinstrålning, närhet till befintligt nät samt tillgänglig kapacitet i nätet.

Kontakter

Bilder

Solceller på ängsmark
Solceller på ängsmark
Ladda ned bild
Översiktsbild av solcellsparkens placering på fastigheten Grevekulla 1:7
Översiktsbild av solcellsparkens placering på fastigheten Grevekulla 1:7
Ladda ned bild

Om

European Energy
European Energy
Östra Varvsgatan 4
211 75 Malmö

+46 709 56 00 80https://europeanenergy.com/se

European Energy är ett danskt företag som utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. Sverige är en av bolagets nyckelmarknader. European Energys verksamhet är helt inriktad på grön energi och omställning till 100 procent förnybar energiproduktion. Läs mer om European Energy på LinkedIn eller www.europeanenergy.com/se

Följ European Energy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från European Energy

Positiva utsikter för solparken i Svedberga16.5.2022 09:13:04 CEST | Pressmeddelande

European Energy har idag överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut att stoppa solparken i Svedberga utanför Helsingborg till mark- och miljödomstolen i Växjö, och yrkar på att Länsstyrelsens beslut om förbud ska upphävas. Länsstyrelsens beslut försenar produktionen av grön och billig solel i Skåne och går emot tidigare domar från mark- och miljödomstolen som gett klartecken för solparker på jordbruksmark.

Solcellsparken i Svedberga ett steg närmare förverkligande5.11.2021 14:09:56 CET | Pressmeddelande

Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat att ledningsnätet inom den planerade solcellsparken i Svedberga utanför Helsingborg och anslutningsledningar till transformatorstation omfattas av undantaget från nätkoncession enligt ellagen. Det innebär att European Energy har kommit ett steg närmare att förverkliga projektet som årligen kan tillföra förnybar el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum