Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Samverkan i fokus i vägledning mot våldsbejakande extremism

Dela

I dag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ”Knäck koden!”, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

—     Det är ett angeläget arbete i en orolig tid både här hemma och i vår omvärld. För att få till en kraftfull insats mot våld och odemokratiska krafter krävs att alla inblandade parter gör insatser i samverkan och som värnar vårt demokratiska samhälle, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Arbetet mot våldsbejakande extremism förutsätter samverkan inom offentlig sektor, såsom i en kommun, mellan kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter, men det fordrar också samverkan med det civila samhället. Föreningar, trossamfund och andra aktörer, som utgör det civila samhället, kan vara en viktig resurs i olika skeden av det förebyggande arbetet med att värna demokratin.

—     Ett motståndskraftigt samhälle förutsätter att flera olika aktörer gör kompletterande insatser mot samma mål. Vår förhoppning är att Knäck koden! ska vara ett ytterligare stöd för att åstadkomma det, säger Lena Nyberg.

Om vägledningen:
Vägledningen Knäck koden! utgör ett stöd för hur kommuner och det civila samhällets organisationer kan samverka i det förebyggande arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den består av tre delar:

Första delen lyfter kunskap om det civila samhället och kommuners olika förutsättningar, men ger även perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan mellan kommuner och det civila samhällets aktörer.

Andra delen är en konkret vägledning till hur kommuner och det civila samhället kan samverka i olika faser av det förebyggande arbetet.

Tredje delen beskriver kort några olika modeller för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället samt var du som läsare kan få mer kunskap om dessa modeller.

Vägledningen finns att ladda hem på https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum