Skogsstyrelsen

Se över din skog efter vinterns snöbrott

Dela

Skogar i Västernorrlands, Gävleborgs, Jämtlands, Dalarnas samt Värmlands län har under vintern drabbats av snöbrott. Skogsstyrelsen uppmanar markägare att se över sin skog för att bedöma skadorna. Men tänk på säkerheten - att arbeta i skadad skog kan vara mycket farligt.

Skogsstyrelsen har observerat spridda snöbrott i samtliga län ovan men värst drabbade är områden längst kusten i mellersta Västernorrland samt på höjdlägen högre än 300 meter över havet i Gävleborgs län. Skadorna förekommer framför allt i nygallrade bestånd.

– Det är en stor spridning i vilka skogar som har drabbats och graden av skador varierar. Det är företrädesvis klenare träd som är drabbade och skadorna syns främst som toppbrott och stambrott, men det finns även områden där hela träd har fallit, säger Tobias Eliasson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen Västernorrland.

SCA, Stora Enso och Sveaskog har inventerat snöbrott inom sina respektive skogsinnehav med hjälp av helikopter. De rapporterar, i likhet med Skogsstyrelsen, att den övervägande delen skador återfinns i nygallrade bestånd. Tallbestånd i höjdlägen och granbestånd vid kusten har drabbats hårdare.

– I Dalarnas län bedömer vi att minst 250 000 skogskubikmeter har drabbats av snöbrott, största delen i mellersta delarna av länet och det är framförallt tallskogar som är drabbade, säger Magnus Hedspång, skogsskadesamordnare, Skogsstyrelsen Dalarna.

Minska risken för angrepp av insekter

Skogsstyrelsen rekommenderar att man som markägare bör ta ut merparten av de högstubbar av tall och gran som har uppkommit efter vinterns snöbrott. Avbrutna grövre trädtoppar bör forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dessa för att föröka sig, till exempel genom att man tar bort barken. På så sätt minskar risken för mångåriga tillväxtförluster på de träd som står kvar.

Vissa bestånd kan vara så hårt drabbade av snöbrott att de kan behöva avverkas och därefter föryngras med nya plantor. Markägaren kan behöva söka dispens från lägsta slutavverkningsålder, om medelbeståndsåldern inte skulle vara uppnådd.

Mer information:

Frida Carlstedt, regional skogsskadesamordnare i Nord, Skogsstyrelsen, 0660-266556, frida.carlstedt@skogsstyrelsen.se

Matts Rolander, regional skogsskadesamordnare i Mitt, Skogsstyrelsen, 018-278843, matts.rolander@skogsstyrelsen.se

Camilla Kastner, kommunikatör, Skogsstyrelsen, 073-078 70 16, camilla.kastner@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum