SGU vill se modernisering av kontinentalsockellagen

Dela

I dag, den 29 november, har SGU hemställt till regeringen att kontinentalsockellagen, som reglerar utvinning på och användning av havsbotten, behöver skrivas om. Orsaken är att lagen inte är anpassad efter dagens förhållanden utan i stället riskerar att hämma den gröna omställningen.

Lagen om kontinentalsockeln trädde i kraft 1966. I första hand reglerar lagen statens rätt över kontinentalsockeln, det vill säga havsbotten och dess underlag i allmänt vattenområde och i Sveriges ekonomiska zon, för utforskande och tillgodogörande av naturtillgångar.

Under senare år har lagen aktualiserats bland annat vid undersökningar som behöver göras vid projektering av vindkraftsparker till havs. Framöver väntas den även tillämpas för lagring av infångad koldioxid, så kallad CCS.

Parallellt har SGU, i egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen, fått en tydlig bild av lagstiftningens brister utifrån dagens behov. Därför har SGU nu begärt att regeringen ser över lagen.

– Alla de ändringar som skett sedan lagen trädde i kraft för snart 60 år sedan har lett till en allmänt oöverskådlig, oförutsägbar och i vissa fall till och med motsägelsefull reglering. Lagens brister leder till bekymmer i praktiken och riskerar i förlängningen att avhålla exploatörer från samhällsnyttig verksamhet, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Bland de brister som SGU nu uppmärksammar regeringen på märks otydligheter i vilka bestämmelser SGU kan tillämpa vid sin prövning och tillsyn, hur reglerna förhåller sig till andra lagar och hur den data som kommer in till myndigheten får användas med stöd av lagen.

– Förhoppningen är att en översyn av lagen påbörjas så snart som möjligt. Lagens betydelse kommer att öka under kommande år i och med den allvarliga klimatsituation vi befinner oss i. Staten behöver hålla jämna steg med innovationer för grön omställning, säger Anneli Wirtén.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

SGU tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU arbetar för en hållbar samhällsutveckling där mark och vatten används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade, och att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige23.1.2023 17:53:59 CET | Pressmeddelande

Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra till gången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:04:05 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum