Statens Institutionsstyrelse

SiS satsar stort på vård och behandling för flickor och kvinnor

Dela

Nu har SiS generaldirektör fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Det handlar om att säkra en trygg och säker vård och behandling i en fungerande miljö. Samtidigt tillsätter Statens Institutionsstyrelse SiS en utredning för att se över möjligheten att minska storleken på alla myndighetens avdelningar för flickor och kvinnor. Det ska leda till ökad säkerhet och trygghet samt höjd kvalitet på vården och behandlingen. Syftet är även att förbättra arbetsmiljön.

SiS ungdomshem Björkbacken
SiS ungdomshem Björkbacken

-          Det krävs insatser på flera områden för att utveckla vården för flickor och kvinnor. Ett första steg skulle kunna vara att minska avdelningarnas storlek med bibehållen mängd medarbetare.

-          Parallellt behöver vården utvecklas för att bättre anpassas till målgruppen och organiseringen av behandlingsarbetet genomlysas, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för SiS.

I inskrivningsintervjuer framgår att flickor och kvinnor, jämfört med pojkar och män rapporterar mer psykisk ohälsa, psykiatrisk belastning och funktionsnedsättning. Det framkommer även att flickor är mindre nöjda och trygga med vården än pojkar. Flickor upplever inte heller att de fått hjälp med sina problem i samma utsträckning som pojkar. Statskontoret konstaterar i sin myndighetsanalys att SiS ofta saknar bra verktyg att behandla den problematik som flickor uppvisar.

Under 2019 har SiS bedrivit en försöksverksamhet för flickor med stora vårdbehov på avdelning Kullen på Brättegården. Avdelningen Kullen har haft färre platser, hög personaltäthet och personalen har arbetat aktivt för att motverka avskiljningar och vård i enskildhet. Samverkan med socialtjänsten och regionernas psykiatriska och habiliterande verksamheter har varit centralt. De första resultaten tyder på att verksamheten på avdelningen fungerat bra.

Redan denna vecka har generaldirektören fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken. Det innebär att antalet flickor är begränsat på ungdomshemmets avdelningar. På detta sätt skapas en trygg och säker vård och behandling i en bra miljö för flickorna, och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Dessutom tillsätter SiS en utredning som ska ge underlag för ett eventuellt beslut om att minska flickavdelningarnas storlek. Utredningen ska även omfatta LVM-vården för kvinnor för att få en bild av om situationen är densamma inom missbruksvården.

Kontakter

Bilder

SiS ungdomshem Björkbacken
SiS ungdomshem Björkbacken
Ladda ned bild

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum