Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen utvecklar lövskogen i nytt EU-projekt

Dela

Med hjälp av 14 miljoner kronor från EU ska myndigheter och organisationer från tre länder utveckla Östersjöregionens lövskogsområden till attraktiva besöksdestinationer.

Skogsstyrelsen ska tillsammans med projektpartners från Litauen, Polen och Sverige arbeta för att bättre utnyttja och marknadsföra lövskogens värde för turism och rekreation. Från Sverige deltar Region Blekinge, länsstyrelsen i Blekinge län och Skogsstyrelsen.

De kommande tre åren ska bland annat en gemensam strategi för lövskogsturism tas fram och besöksmål i Östersjöregionen ska utvecklas. Flerspråkiga appar och utställningar ska tas fram för att informera, tillgängliggöra och öka värdet av ett skogsbesök.

– Lövskogen har många värden utöver timmer och massaved. Det finns en outnyttjad potential i våra lövskogar både för turism och rekreation. Det ska bli spännande att utveckla dessa värden tillsammans med representanter från besöksnäring, skogsbruk och naturvård. Tillsammans kan vi få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning och turism, särskilt i skyddade lövskogar som är projektets huvudfokus, säger Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen.

Det treåriga projektet Attractive Hardwoods godkändes den 28 april av Södra Östersjöprogrammet, ett gränsregionalt samarbetsprogram med fem länder och 25 kustregioner. Där kan projektmedel sökas för bland annat utveckling av natur- och kulturarv.

Mer information:
Ola Runfors, projektledare, Skogsstyrelsen, 0457– 45 51 84
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036– 35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum