Svenska kyrkan

Skrivelse om psalmboksrevisionen till kyrkomötet

Dela

I kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet om den planerade revisionen av psalmboken, föreslås att arbetet med nya psalmer ska prioriteras. Kyrkostyrelsen anser också att Den svenska psalmboken 1986 tills vidare fungerar väl i sitt nuvarande skick. Skrivelsen sänds nu till höstens kyrkomöte för dialog kring inriktningen för psalmboksrevisionen.

Kyrkostyrelsen vill prioritera arbetet med att ta fram nya psalmer, och anser att den befintliga  psalmboken fungerar väl i nuvarande skick. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Kyrkostyrelsen vill prioritera arbetet med att ta fram nya psalmer, och anser att den befintliga psalmboken fungerar väl i nuvarande skick. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Skrivelsen KmSkr 2021:6 Revision av psalmboken innehåller kyrkostyrelsens överväganden i fråga om direktiv, tidsplan och andra ramar för en psalmboksrevision, som höstens kyrkomöte ska ge synpunkter på. Övervägandena i skrivelsen utgår bland annat ifrån förstudien som presenterades i februari, där huvudförslaget för revisionsprocessen består av två parallella spår: Nya psalmer samt Revision av Den svenska psalmboken 1986.

Under våren har arbetsgruppen Psalmboken – revision fortsatt förberedelsearbetet med att klargöra förutsättningarna för att kunna genomföra de två spåren.

Förberedelserna för att samla in förslag till nya psalmer har kommit långt, och insamlingen kommer att öppnas den 1 november via en digital brevlåda på Svenska kyrkans webbplats. I urvals­arbetet ska relevant teologisk, kyrkomusikalisk, språklig och rättslig kompetens tillvaratas. Arbetet med att ta fram nya psalmer ska förankras brett i Svenska kyrkans församlingar, som också kommer att ges möjlighet att prova nya psalmer under processen.

I fråga om den nuvarande psalmboken har förberedelsearbetet handlat om att klargöra de upphovsrättsliga, tidsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för en revision. Under arbetets gång har det blivit tydligt för kyrkostyrelsen att komplexiteten i dessa förutsättningar inte gör det möjligt att i nuläget starta en revision av Den svenska psalmboken 1986.

Kyrkostyrelsen bedömer samtidigt att Den svenska psalmboken tills vidare fungerar väl i sin nuvarande form. Vidare anser kyrkostyrelsen att en nationell undersökning av psalmanvändandet bör genomföras, för att ge en helhetsbild över den faktiska användningen av Den svenska psalmboken i Svenska kyrkans församlingar och pastorat idag.

Bakgrund
Kyrkomötet gav 2016 kyrkostyrelsen i uppdrag (KmSkr 2016:9) att komma med förslag till revidering och utökning av Den svenska psalmboken, så att den fungerar tillsammans med den nya kyrkohandboken.

Därefter gav kyrkomötet 2018 kyrkostyrelsen i uppdrag (KmSkr 2018:4) att inhämta synpunkter från kyrkomötet på sitt förslag till direktiv, tidsplan och andra ramar för arbetet med en revision av Den svenska psalmboken innan det inleds.

I planeringen för en revision har en förstudie genomförts, som överlämnades till kyrkostyrelsen i februari 2021.

Läs mer:
Svenska kyrkans arbete med psalmboksrevisionen
Förstudie inför psalmboksrevision för Svenska kyrkan
Kyrkomötets beslut om ny psalmbok

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, kyrkorätt, generalsekreteraren, Act Svenska kyrkan (humanitärt arbete), Jourhavande präst, barn/unga, diakonalt arbete mm.

Tel:070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

Kyrkostyrelsen vill prioritera arbetet med att ta fram nya psalmer, och anser att den befintliga  psalmboken fungerar väl i nuvarande skick. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Kyrkostyrelsen vill prioritera arbetet med att ta fram nya psalmer, och anser att den befintliga psalmboken fungerar väl i nuvarande skick. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum