Region Uppsala

Små skillnader i ny undersökning om akutmottagningar

Dela
Akutmottagningarna i Sverige får ett något lägre betyg år 2022 jämfört med år 2020. Det visar en ny enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner som presenteras idag. Region Uppsala placerar sig nära genomsnittet, men skillnaderna är små.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell patientenkät, som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Genom återkommande undersökningar inhämtas kontinuerligt kunskap, och nu är det akutmottagningarna som har undersökts genom att patienter har svarat på frågor om hur de upplevt vården.

Regionernas akutmottagningar har jämförts i sju olika dimensioner. Varje dimension mäts med ett antal frågor, som viktas mot varandra och resulterar i ett system med så kallade dimensionspoäng. Region Uppsala ligger över rikets snitt inom några dimensioner och under inom andra. Genomgående är det dock inga stora skillnader.

När det gäller helhetsintrycket får Region Uppsala en så kallad dimensionspoäng på 80,7 av 100 möjliga, jämfört med 81,9 för riket som helhet. Detta är ett något sämre resultat jämfört med 2020 års undersökning, då Region Uppsalas poäng var 83,7 och rikets poäng 85,7.

Inom dimensionen tillgänglighet har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för landet som helhet (riket: 84,8 procent, Region Uppsala: 85,2 procent). Även för dimensionen emotionellt stöd har Region Uppsalas akutmottagningar ett något bättre resultat än för övriga regioner (riket: 75,8 procent, Region Uppsala: 76,4 procent). Inom kontinuitet och koordinering ligger Region Uppsala i stället något under (riket: 76,9 procent, Region Uppsala: 75,8 procent).

För dimensionerna delaktighet och involvering, respekt och bemötande och information och kunskap ligger Region Uppsalas resultat mycket nära resultatet för hela landet.

Fakta om patientenkäten
Nationell patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Svarsfrekvensen för år 2022 ligger på 37,4 procent för Region Uppsala (2383 enkäter skickades ut, 891 enkäter räknas som besvarade). För riket som helhet är svarsfrekvensen 37,2 procent (44 475 utskickade enkäter, varav 16 560 räknas som besvarade).

Urvalet är baserat på de personer som besökte en akutmottagning inom Uppsala län under oktober och november månad 2022. Deltagande akutmottagningar inom Uppsala län är fem mottagningar på Akademiska sjukhuset: akutmottagningen, öron-, näsa- halsmottagningen, akutmottagningen för gynekologi, akutmottagningen för barn och ungdom, akutmottagningen för infektionssjukdomar, samt akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping och Närakuten Aleris.

Nyckelord

Kontakter

Johanna Woltjer, vårdkvalitetschef Region Uppsala, tel 018-617 48 74

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar28.2.2023 10:00:32 CET | Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum