Navet AB

Småhusbyggandet föll under första kvartalet

Dela

Under första kvartalet i år påbörjades det, enligt SCB, preliminärt strax över 3 000 lägenheter i småhus, vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2021.

Småhus
Småhus

Under första kvartalet i år påbörjades det, enligt SCB, preliminärt strax över 3 000 lägenheter i småhus,vilket innebär en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2021.

Affärskonsulterna Navet, som analyserar och gör prognoser för byggmarknaden, räknar med att småhusbyggandet blir oförändrat i år jämfört med 2021. Småhusproduktionen påverkas negativt från flera håll, såväl från utbudssidan som från efterfrågesidan. Dels har materialpriserna stigit, dels kan komponentbrist och brist på arbetskraft leda till framskjutna projekt. Till detta riskerar en kommande cementbrist att försvåra för nyproduktionen. Hushållens köpkraft minskar till följd av stigande inflation och den negativa utvecklingen på börsen har också inverkat negativt på hushållens finansiella netto.

Källa Navet AB

Nyckelord

Bilder

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.