Norrköpings kommun

Snart inleds bygget av ny entré till Norrköping

Dela

Idag tecknades avtal mellan Norrköpings kommun och entreprenören Svevia AB gällande bygget av Norrköpings nya entré, trafikplats Bråvalla. Det innebär att byggstarten kan ske planenligt i augusti. Den kombinerade av- och påfarten till E4 väntas bland annat minska andelen tung trafik genom Norrköping.

Illustration, Norrköpings kommun
Illustration, Norrköpings kommun

– Det känns väldigt bra att vi snart kommer igång med bygget av Norrköpings nya trafikplats. Det är viktigt att skapa en av- och påfart till E4 för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla, vilket vi ser ett behov av, säger Karin Jonsson (C ), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Utöver de nya anslutningarna till E4 omfattar projektet exempelvis cirkulationsplatser, en parallell gång- och cykelväg längs med Fiskebyvägen samt en ny anslutning till Kabelvägen. Under arbetets gång kommer även Nodra att genomföra byte av VA-ledningar i de berörda delarna.

– Ett gediget förberedelsearbete har utförts, och vi är glada att avtalet nu är klart så att vi därmed snart kommer att kunna gå in i byggfasen, säger Niklas Engström, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret. Tyvärr påverkar den här typen av arbeten nästan alltid de boende i området, men vi kommer att arbeta för att hitta så funktionella lösningar som möjligt.

I och med uppförandet av trafikplats Bråvalla väntas trafiken på Fiskebyvägen öka. Det gäller framför allt trafik som idag tar sig in och ut ur Norrköping via övriga på- och avfarter till E4.

– Totalt sett blir det en förbättring av logistiken när exempelvis tung trafik inte behöver köra igenom andra delar av Norrköping för att nå Bråvalla och Fiskeby. Samtidigt leder det till en ökad påverkan i området och vi förstår om det upplevs som negativt av de som bor där. Målet är att detta ska bli så bra som möjligt för samtliga berörda, därför inkluderar planerna bland annat även bullerplank längs Fiskebyvägen mot Pryssgården, säger Karin Jonsson (C). Nya, säkrare övergångspassager över Fiskebyvägen kommer också att skapas för gång och cykel.

Planerad byggstart för trafikplats Bråvalla är månadsskiftet september/oktober 2019. Färdigställandet av projektet väntas ske våren/sommaren 2021.

Mer information om trafikplats Bråvalla

Övriga upplysningar:
Utöver Svevia AB och Nodra är även Eon och Trafikverket involverade i arbetet med trafikplats Bråvalla. Eon kommer att flytta på en större elledning för att möjliggöra projektet, och när ramperna till E4 är klara tas de över av Trafikverket, som då kommer att ansvara för driften av dessa.

Fiskebyvägen planeras att vara öppen under arbetets gång, men då framkomligheten kommer att påverkas rekommenderas de som har möjlighet, att istället välja Finspångsvägen.

Total budget för projektet är strax över 140 miljoner kronor. Detta inkluderar även allt för- och efterarbete samt de VA-jobb som utförs av Nodra.

Kontakt:
Karin Jonsson (C )
titel: kommunalråd och ordförande tekniska nämnden
Telefon: 073-205 42 60

Niklas Engström
Titel: avdelningschef samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 17 25

Fredrik Melefors (tekniska frågor)
Titel: extern projektledare
Telefon: 070-844 05 46

___________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Illustration, Norrköpings kommun
Illustration, Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Rådhusets klockor ringer för att hylla alla kommuninvånare13.5.2020 18:24:58 CESTPressmeddelande

Den här veckan infaller den nationella krisberedskapsveckan – en vecka som syftar till att höja människors beredskap för olika kriser i samhället. Just nu är vi dock mitt i en pågående kris, och många jobbar hårt för att på olika sätt stötta varandra. Fokus på krisberedskapsveckan ligger därför i år på att lyfta alla goda insatser som görs. Som ett led i det låter Norrköpings kommun klockspelet ringa för att hylla alla kommunens invånare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum