Vision

Socialchefsrapporten 2019: Bättre rekryteringsläge än på flera år

Dela

Det har blivit något lättare att rekrytera personal till socialtjänstens olika verksamheter. Det visar Visions årliga enkät bland landets socialchefer. 44 procent av socialcheferna anser att det är svårt att rekrytera personal idag jämfört med 53 procent ifjol.

Samtidigt visar undersökningen att det fortfarande är en utmaning att rekrytera och behålla kompetent personal i många kommuner, inte minst till landsbygdskommuner.

För att åtgärda problemet arbetar många kommuner strategiskt för att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för handläggare och chefer.

- Vi ser att arbetet gett resultat. Samtidigt måste vi komma ihåg att arbetsmiljöarbetet inte är en quick-fix för att komma tillrätta med en alarmerande situation. Det krävs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att bryta den negativa spiral som pågått i landets socialtjänster i flera år, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Rekryteringsläget för chefer är svårare än för personal generellt. Svårast är det att rekrytera chefer till den sociala barn- och ungdomsvården, även om situationen är bättre än förra året. Sju av tio socialchefer anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera chefer till den sociala barn- och ungdomsvården, jämfört med nästan åtta av tio förra året.

Av de öppna svaren framgår att chefer inom offentlig verksamhet har en svår roll med många anställda och att det administrativa stödet ofta är otillräckligt, vilket leder till att cheferna inte har tillräckligt med tid att leda. Första linjens chefer är absolut tuffast att hitta. Det är svårt att hitta chefer med rätt kompetens och tidigare chefserfarenhet.

Barn- och ungdomsvården är fortfarande det verksamhetsområde det är svårast att rekrytera till, men samtidigt det verksamhetsområde med den mest positiva utvecklingen. I år syns att den positiva utvecklingen som varit under några år håller sig och ökar.

- Utvecklingen är glädjande - samtidigt kan ingen kommun slå sig till ro. För att säkra personalförsörjningen måste kommunerna fortsätta utveckla arbetet med goda arbetsvillkor. Chefer är nyckeln till en god arbetsmiljö på hela arbetsplatsen och därför måste arbetsgivarna satsa på ledarskapet så att chefer får tid och förutsättningar att leda, säger Veronica Magnusson. 

Läs Socialchefsrapporten i sin helhet på www.vision.se

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070 746 21 24 eller Sara Roxell, socialpolitisk strateg, tfn 072 216 96 24.

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson
Veronica Magnusson
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Chefer har för lite inflytande över välfärdens digitaliseringsarbete12.11.2019 07:59:26 CETPressmeddelande

En kommande rapport från Vision pekar på att medarbetare och chefer i kommuner och regioner inte känner sig delaktiga i arbetet med att utveckla nya digitala och tekniska lösningar. 70 procent av medarbetarna i kommuner och regioner upplever att de har begränsat inflytande vid utveckling eller inköp av it-system. Vision ser en risk för att digitaliseringsarbetet går trögt och att utvecklingsprojekt blir kostsamma och drar ut på tiden.

"I am not a typing machine" - Report on the Professional Status of Medical Secretaries in Nordic Health Care9.10.2019 07:45:00 CESTPressmeddelande

Idag råder brist på medicinska sekreterare i den nordiska hälso- och sjukvården och många i yrkesgruppen kommer att gå i pension de kommande åren. Attraktiviteten i yrket behöver öka och lön och arbetsvillkor måste rimma bättre med de höga kompetenskraven i yrket. Det är slutsatsen i den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision har genomfört.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum