Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna lovar stärkt eftervård vid förlossning

Dela

Alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, oavsett var man bor eller vem man är. Det är en grundläggande trygghetsfråga. Eftervården efter en förlossning ska stärkas, genom nationell likvärdighet och förstärkta resurser till landstingen. Socialdemokraterna vill investera 100 miljoner kronor för en eftervård som upptäcker och behandlar förlossningsskador eller förlossningsrelaterade besvär. Det är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som socialdemokraterna går till val på.

-  Kvinnor i Sverige ska också efter en förlossning både kunna gå på toaletten utan problem och ha sex. Det måste vara samhällets löfte till den som fött barn, säger Annika Strandhäll (S)

Idag måste många kvinnor kämpa för att få vård för sina förlossningsskador eller förlossningsrelaterade besvär, så ska det inte vara i Sverige. Nyförlösta kvinnor ska istället mötas av en öppen dörr och en färdig vårdplan. Efter förlossningen upplever många att den egna hälsan åsidosätts, efter att ha haft kontinuerlig kontakt med och stöd från mödrahälsovården under graviditeten.

-  Alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, oavsett var man bor eller vem man är. Du ska alltid veta var du kan vända dig vid besvär efter en förlossning. Det är en grundläggande trygghetsfråga, säger Annika Strandhäll (S)

Det saknas riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas efter förlossningen, vilket bidrar till stora skillnader mellan vårdenheter och regioner, utöver Socialstyrelsens rekommendationer om en efterkontroll i mödrahälsovården 6–8 veckor efter förlossning. På många håll krävs det av den födande kvinnan själv att vara både påläst kring vilken slags vård man behöver, men även att kräva stöd från vården. Det är en ohållbar situation för varje enskild kvinna som inte får den vård hon behöver, och skapar en ojämlikhet där vem du är och var du bor spelar stor roll för om du kan förvänta dig att få rätt vård efter förlossningen.

Därför satsar Socialdemokraterna för en vård efter förlossning som är kvalitetssäkrad och en sammanhängande del av förlossnings- och mödrahälsovården, med nationell likvärdighet.

Socialdemokraterna föreslår:

  • 100 miljoner kronor satsas till landstingen för en bättre och mer jämlik eftervård i förlossningsvården i hela landet. Sverige ska ha en eftervård som upptäcker och behandlar förlossningsskador eller förlossningsrelaterade besvär.
  • Nationell likvärdighet genom exempelvis statliga riktlinjer för en mer jämlikeftervård. Den ska vara utan skillnader i vårdkvalitet på grund av utbildningsnivå eller bostadsort.
  • Förtydliga vårdansvaret mellan förlossningsvården och mödrahälsovården, så att nyförlösta alltid vet vart i vården de ska vända sig till efter förlossningen. Det skulle även kunna handla om att på ett tydligare sätt koppla in sjukgymnastik, och andra kompetenser för både somatiska och psykiska behov, som en del av eftervården. Detta då många kvinnor behöver rehabiliterande insatser för att komma tillbaka igen efter en förlossning.

Förekomsten av förlossningsskador är högre bland kvinnor med högre utbildningsnivå, en förklaringsmodell för detta är att det är kvinnor mer högre utbildning som ställer högre krav på vården och därmed får sina skador dokumenterade och behandlade. Att vård inte ges efter behov eller att den ges efter klassbakgrund är någon vi socialdemokrater aldrig kan acceptera.

I Stockholm var det över 12% av kvinnorna som för sin egen del besökte en akutmottagning inom 30 dagar efter sin förlossning, det visar en undersökning som Barnmorskeförbundet gjort. Det finns på en osäkerhet vart i vården nyförlösta kvinnor kan vända sig.

Tiden som nyförlöst med ett litet nyfött barn att ta hand om och lära känna är för många väldigt skör. I en sådan situation är det särskilt viktigt att kunna lita på att man får den vård man behöver. Så är det inte idag.

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Kontakt: Victor Harju, pressamordnare hos Annika Strandhäll (S), 072 504 36 70.

Nyckelord

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum