Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill se snabbare stöd till unga som mår dåligt

Dela

Socialdemokraterna vill stoppa den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Idag presenterades ett trygghetspaket med fyra reformer för att stärka den psykiska hälsan hos Sveriges unga, bland annat screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan.

Magdalena Andersson och Annika Strandhäll presenterade idag ett trygghetspaket i syfte att vända utvecklingen att fler barn och unga upplever en försämrad psykisk hälsa. Presentationen skedde tillsammans med SSU och S-studenter. De senaste trettio åren har andelen unga tonåringar med psykisk ohälsa fördubblats och psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsoutmaning, något Socialdemokraterna vill ändra på. 

Socialdemokraterna vill införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar.

-          Hela samhället är förlorare när barn och unga lider av psykisk ohälsa. Stödet från samhället ska vara brett och snabbt, med ett aktivt förebyggande arbete, låga trösklar och en vård utan väntan. De senaste fyra åren har vi dubblerat satsningarna på psykiatrin och en förbättrad psykisk hälsa. Men vi måste göra mer för att bryta utvecklingen. Sverige är tryggare och starkare när vi håller ihop. Därför ska vi satsa på investeringar i välfärden – inte på fler skattesänkningar, säger Magdalena Andersson.

-          Att tidigt upptäcka barn och unga som mår dåligt är avgörande. Här har skolan en viktig uppgift. Screening för psykisk ohälsa redan i skolan skulle ge fler unga tidigt stöd. Ingen ska behöva vänta för länge på stöd och hjälp. Det är socialdemokratins löfte till landets unga, säger Annika Strandhäll.

 

Screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan

Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Därför vill vi socialdemokrater att de screeningprogram som idag finns ska kompletteras med barn och ungas psykiska hälsa.

Socialdemokraterna vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Skolverket, se över hur ett screeningprogram för psykisk hälsa kan komplettera de screeningprogram som redan finns inom ramen för ”Vägledning för elevhälsan”.

Barn och unga som mår dåligt ska få en vård utan väntan

I Sverige ska inga barn eller unga må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Flera av dem som idag väntar i kö till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, för besök och behandling skulle istället kunna få vård på vårdcentralen om kompetensen fanns där. Socialdemokraterna vill därför fortsätta rusta vårdcentralerna i att ta hand om enklare och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och unga genom att stärka vårdcentraler med kompetens inom psykisk hälsa. På så vis kan barn och unga få rätt hjälp i rätt tid och köerna minska.

Socialdemokraterna tillför landstingen 250 miljoner kronor i en permanent satsning för att öka tillgängligheten och stärka både den specialiserade psykiatrin, BUP, och vårdcentraler.

Barn- och ungdomspsykiatrin tar emot många fler idag än tidigare, men de har inte klarat att bygga ut i samma takt som den växande ohälsan bland barn och unga.

Unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen

Det ska vara enkelt för unga att få hjälp. Därför vill Socialdemokraterna utveckla dagens digitala ungdomsmottagning, UMO.se, till att vara en digital vårdtjänst för unga som mår dåligt. SKL och Inera AB tilldelas 25 miljoner kronor och ett uppdrag att öka kapaciteten genom anställd personal som finns tillgängliga för frågor, vård och stöd och som kan hjälpa barn och unga att hitta rätt i vården. Vi vill också att UMO.se riktar sig till yngre barn i åldern 8 - 12 år. Idag är målgruppen unga 13-25 år. 83 procent av målgruppen känner till tjänsten och 2017 hade tjänsten 5 miljoner besök.

Rätt stöd vid självmordstankar

Det finns flera framgångsrika internationella exempel på förebyggande metoder i skolan som vi vill pröva i Sverige. Därför vill vi ge ett uppdrag till Socialstyrelsen och Skolverket för att utveckla en metod för prevention av självmord och psykisk ohälsa som elevhälsovården ska kunna använda.

Självmord är inte ett brott utan en del av ett sjukdomsförlopp. Därför borde det i första hand vara vårdens uppgift att hantera självmordslarm, inte polisens som det ofta är idag. Socialdemokraterna har tidigare i vår presenterat en ambulanssatsning som bland annat omfattar ambulansverksamhet med psykiatrikompetens. Mer kunskap och utrustning för att möta psykisk ohälsa och självmord behövs i vanliga ambulanser och akutbilar.

Socialdemokraternas insatser för förbättrad psykisk hälsa i regeringsställning:

• Närmare 200 miljoner kronor årligen som lett till 700 fler anställda inom elevhälsan.

• Fördubblat de statliga satsningarna på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. 1,8 miljarder kronor under 2018.

• Satsat 250 miljoner kronor till landstingen för insatser som syftar till att förbättra barn och ungas psykiska ohälsa under 2018-2019.

• Satsat 130 miljoner kronor årligen på ungdomsmottagningar.

• Tillsatt utredning om att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasieskolan

Förslagen som presenterades idag är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som Socialdemokraterna presenterar inför valet.

Kontakt:

Isabel Lundin för Magdalena Andersson, 076-2964638

Jakob Andersson för Annika Strandhäll, 072-4504185

Pavlos Cavelier Bizas för Philip Botström, 070-3504357

S-studenters ordförande Nasra Ali, 070-516 50 84

Nyckelord

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

Skolan viktigt vaccin mot kriminalitet4.2.2020 14:52:25 CETPressmeddelande

Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. En ökad utslagning och segregation skapar otrygghet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi vara mot brottens orsaker. Då räcker det inte att göra som det högerkonservativa blocket med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som gärna ställer upp på regeringens förslag om skärpta straff men som samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden. Socialdemokraterna driver en politik som lägger hela pusslet för ett starkt och tryggt samhälle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum