Norrköpings kommun

Spårbyte på Nygatan påverkar framkomligheten

Dela

Spårvagnsspåren på Nygatan är slitna och behöver ersättas med nya. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning när Nygatan stängs av i olika omgångar mellan april och november 2021.

Norrköpings kommun ska byta spårvägsspår på Nygatan då de är slitna. I etapp ett kommer spåret att bytas från Ebersteinska gymnasiet fram till Kungsgatan. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning när Nygatan stängs av. Spårvägstrafiken på hela sträckan (Ebersteinska till Hörngatan) stängs av måndag 29 mars då förberedande arbeten inleds och arbetet med den första etappen börjar sedan den 6 april. Hela projektet ska vara klart i november 2021.

–   Det känns bra att vi ska börja projektet. Nu när vi har gjort klart med entreprenör kan vi börja att uppgradera den befintliga spårvägen. Det kommer bli stökigt under arbetets gång men det kommer bli väldigt bra när det är klart, säger Gustav Flodén, enhetschef för spår och el på samhällsbyggnadskontoret.

–   Det kommer naturligtvis att påverka trafiken i området under den tid som arbetet pågår. Nygatan är ett av våra viktigaste stråk för kollektivtrafiken i innerstaden och det här innebär att vi bygger för en hållbar kollektivtrafik, både för idag och för framtiden, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Under arbetets gång kommer kommunens parkeringar i området att minska och spårvagnarna åka en annorlunda väg där linje 2 och 3 kommer att byta riktning längs med Drottninggatan och över Öster. Byte från spårvagn till ersättningsbuss sker vid Söder tull. Ersättningsbussarna kommer gå på Södra promenaden vilket betyder en ökad trafik på stråket.

–  Vi rekommenderar våra kunder att söka sin resa i appen eller på webben. Då får kunden alltid en uppdaterad och korrekt information om både ersättningsbussar och nya hållplatser. Vi sätter också in förstärkningsbussar under rusningstid på morgonen och eftermiddagen för att minska risken för trängsel, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Kostnaden för den första etappen beräknas till cirka 50 miljoner kronor och sedan är ytterligare åtgärder planerade på runt 30 miljoner kronor. Det nya spåret byggs på ett sätt som innebär att spåret ska läggas i en betongkonstruktion. Det betyder att de befintliga spåren behöver grävas bort först. Att bygga på ett sådant sätt ger spåren betydligt bättre livslängd.

–  Sträckan trafikeras både som huvudbusstråk och med spårväg vilket belastar spåren extra mycket och ställer höga krav på byggnationssättet. Det gamla sättet att bygga spårväg i Norrköping håller bara 18-20 år och det nya beräknas hålla i minst 80 år säger Gustav Flodén, enhetschef för spår på Norrköpings kommun.

Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar byts samtidigt ut av Nodra. Hela projektet är ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun, Nodra, Eon och Östgötatrafiken.

Kontakt:
Gustav Flodén
Titel: enhetschef för spår och el
Telefon: 011-15 39 04

Karin Jonsson (C)
Titel: tekniska nämndens ordförande
Telefon: 073-205 42 60

Mattias Näsström
Titel: trafikoperativ chef Östgötatrafiken
Telefon: 010-434 00 40
__________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 1623.4.2021 17:22:58 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 16. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom

Jakten på plast har lett till minskad klimatpåverkan21.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Samverkansprojekt Jakten på plasten har resulterat i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial som kan användas för att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från plast. Genom att ta bort onödiga plastprodukter ur sortimentet, minska användningen av flertalet plastprodukter och öka andelen återvunnen plast så har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping tillsammans minskat sin klimatpåverkan med över 2 000 ton CO2 per år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum