Svenska institutet för standarder, SIS

Standard för barnvagnar nu anpassad för tyngre barn

Dela

Små barn utgör en sårbar grupp i vårt samhälle. Det är viktigt att produkter för barn är säkra att använda. Nu har den europeiska standarden för barnvagnar reviderats. Den nya standarden har delats upp i två delar för att ta hand om nya typer och funktioner hos barnvagnar, där särskilda krav på barnvagnar för tyngre barn anges.

SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Konsumentverket och barnvagnsproducenter deltagit i det europeiska arbetet med att ta fram standarden som nu också satts som svensk standard, SS-EN 1888-1:2019 och SS-EN 1888-2:2019.

– Vi såg till exempel tidigare olyckor med olåsta svänghjul som roterat i en position där de låst in sig i varandra, vilket ledde till att vagnen fick ett plötsligt stopp och välte, och barnet slog i underlaget. I den nya standarden ska hjulen klara ett test där de inte kan rotera in i varandra, säger Anna Strandberg, ordförande SIS standardiseringskommitté för barnartiklar och utredare vid Konsumentverket.

Den nya utgåvan anger krav och testmetoder för sittvagnar och liggvagnar avsedda för ett eller fler barn, upp till 15 kg per barn och upp till 20 kg med integrerad ståbräda. Den andra delen är ett tillägg med krav och testmetoder på sittvagnar för barn över 15 kg upp till 22 kg per barn. Andra krav på stabilitet och hållfasthet ställs nu på de vagnar som är tänkta för de tyngre barnen. Syftet med tillägget är inte att äldre barn än tre år ska kunna använda barnvagnar utan att småbarn som använder barnvagn ofta är tyngre än de tidigare max tillåtna 15 kg och att det för dem behövs barnvagnar som klarar högre påfrestning.

Uppdateringar har gjorts när det gäller kemiska krav, minimering av risker att fastna och risker kring rörliga delar samt att ny testmetod för parkeringsbroms och hjulens stabilitet finns med. Standarden riktar sig till barnvagnstillverkare, återförsäljare, inköpare/kravställare, testlabb och myndigheter för till exempel marknadskontroll.

– Standarden sätter miniminivån för vilka krav som ställs på en säker barnvagn, och en gemensam europastandard höjer kvaliteten och skapar en rättvis konkurrens i branschen. Säkerhets- och konsumentskyddsaspekter har prioriterats, samtidigt som standarden också ska vara bra ur funktions- och kvalitetssynpunkt, säger Bodil Möller, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum